Միօրեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Կիրակի, 11 Փետրուար 2024-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Ղոր­ղո­բո­թա­մօ: Պ­տոյ­տին ըն­թաց­քին պի­տի այ­ցե­լենք «Ιερά Μονή Δαμάστας» վան­քը, ա­պա ըն­կե­րա­յին...

Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան 95-ամեակին նուիրուած տօնակատարութիւն

Կիրակի, 7 Ապրիլ 2024, ժամը 19:00-ին Աթէնքի քաղաքապետարանի «Աննա եւ Մարիա Քալութա» հանդիսասրահ (Άγιος Σώστης) Հանդիսավարներ՝ ընկ. Վիգէն Մինասեան եւ ընկ.հի Մարի Տանկուրեան Կը բանախօսէ ընկ. Միհրան Քիւրտօղլեան Ազգային-ժողովրդային...

Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան ա­ռաջ­նոր­դա­կան հան­դի­սա­ւոր ս. պա­տա­րագ Ա­թէն­քի մէջ

Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան ա­ռաջ­նոր­դա­կան հան­դի­սա­ւոր ս. պա­տա­րագ Ա­թէն­քի մէջ Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղովր­դեան, այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ Ուր­բաթ, 6 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, Ս. Ծնն­դեան եւ...

Տօն Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ

­Կի­րա­կի, 17 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-­ին, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­ Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բա­րե­ջան...

­Ցու­ցա­հան­դէ­սի այ­ցե­լու­թիւն

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը ­Հինգ­շաբ­թի, 17 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, կը կազ­մա­կեր­պէ այ­ցե­լու­թիւն «1922 Η Ελλάδα υποδέχεται τους Αρμένιους πρόσφυγες» պատ­մա­կան ցու­ցա­հան­դէ­սին, որ տե­ղի կ­՚ու­նե­նայ...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ Մատաղօրհնութիւն Ֆիքսի Ս. Յովհ....

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը հա­ղոր­դենք թէ, ­Կի­րա­կի 15 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի(­Ֆիքս) Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ...

Ծաղկազարդի տօնին առիթով հանդիսաւոր Ս. Պատարագ, Դռնբացէքի արարողութիւն

­Ծաղ­կա­զար­դի տօ­նին ա­ռի­թով կը տե­ղե­կաց­նենք մեր սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 9 Ապ­րիլ 2023-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տուա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ Ս. ­Պա­տա­րա­գը, Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րուն պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Πόρτο Χέλι (Hinitsa Bay պան­դոկ) Եր­կու­շաբ­թի, 27 եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 28 ­Յու­նի­սին: ­Մեկ­նում՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7-ին...

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան»ի մէջ

­Հա­մազ­գա­յի­նի պա­րի միա­ւո­րը կը հրա­ւի­րէ իր բո­լոր ան­դամ­նե­րը իր 1-ին ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին ­Կի­րա­կի, 10 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:00-ին, «­Զա­ւա­րեան»ի սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ * ­Հա­մազ­գա­յի­նի...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան Բանակում 2023

Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ բո­լոր պա­տա­նի­նե­րու սպա­սո­ւած եւ սի­րած ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը, ուր...
- Advertisement -