Ամանորի տօնածառի լուսաւորում

­Նէոս ­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Մար­մի­նը սի­րով կը հրա­ւի­րէ ձեզ, ե­կե­ղեց­ւոյ վե­րա­նո­րո­գո­ւած ներք­նաս­րա­հին մէջ զար­դա­րո­ւած տօ­նա­ծա­ռին լու­սա­ւոր­ման ու­րախ ձեռ­նար­կին, որ տե­ղի...

Հ.Կ.Խաչի ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով Ֆիքսի մէջ

Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Ֆիքսի «Ռուբինա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րը ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի, Չորեք­շաբ­թի 20 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:30-ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի...

Ճամբորդութիւն դէպի «Գոյնզգոյն Մոլորակը»

Հ. Կ. ­Խա­չի «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նին Ծ­նո­ղա­կան միու­թիւ­նը Ուր­բաթ, 13 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19:30-ին կը կազ­մա­կեր­պէ «­Գոյնզ­գոյն ­Մո­լո­րակ» հե­քիա­թին ներ­կա­յա­ցու­մը,...

Տօն Ս. Ստեփանոս նախասարկաւագի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 25 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի նշուի քրիս­տո­նեայ ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին ­սար­կա­ւագ ու...

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղի եւ խորհուրդի ճաշկերոյթ

Աթէնքի Հ.Մ.Ը.Մ.ի Սկաուտական մասնաճիւղը եւ Խորհուրդը ձեզ կը հրաւիրէ Կիրակի, 12 Փետրուար, ժամը 13:30-ին Big House Restaurant ճաշարանէն ներս հաճելի ժամանակ մը անցընելու համար: Եկէ՛ք...

­Հա­մազ­գա­յի­նի «Յ. ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի ան­դա­մա­կան հան­դի­պում-հիւ­րա­սի­րու­թիւն

­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Յա­կոբ ­Փա­փա­զեան» երգ­չա­խում­բի յանձ­նա­խում­բը, այ­սու սի­րով կը հրա­ւի­րէ երգ­չա­խում­բի բո­լոր ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը հան­դի­պում-հիւ­րա­սի­րու­թեան մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ, 10 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Վերացման Սուրբ Խաչ տօնին առիթով

­Տեղի պիտի ունենայ Կի­րա­կի, 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ­Գա­վա­լա­յի ­Սուրբ ­Խաչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ  ­Գերշ. Տ....

Ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ա­թէն­քի վար­չու­թիւ­նը պի­տի գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան Ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ: Օ­րա­կարգ - ­Վար­չու­թեան եր­կա­մեայ...

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցւոյ Ժամանակացոյց Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա Ժամանակացոյց Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու ­Ծաղկազարդ Կիրակի, 9 Ապրիլ 2023 Առաւօտեան ժամը 11:00-ին՝ մանուկներուն մասնակցութեամբ Աւագ Չորեքշաբթի, 12 Ապրիլ 2023 Երեկոյեան ժամը 7:30-ին Աւագ Հինգշաբթի,...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ

­Գոյժ

Հրատապ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ