Հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. ­Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րարենք, թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 28-րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ,...

Դպիրի ձեռնադրութեան արարողութիւն ­Գոքինիոյ Ս. ­Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­­Կի­րա­կի, 2 ­­Յու­լիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րա­գի ըն­թաց­քին, պի­տի կա­տա­րո­ւի դպի­րի աս­տի­ճա­նի տու­չու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն,...

­Սուրբ Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն

Գա­րէա­յի մատ­ռան «Ս. Սա­հակ եւ Ս. Մես­րոպ» խո­րա­նի օծ­ման տա­րե­դար­ձին եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան ա­ռի­թով ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ Չո­րեք­շաբ­թի, 28 Յու­նիս...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան միութեան Բանակում 2023

Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ բո­լոր պա­տա­նի­նե­րու սպա­սո­ւած եւ սի­րած ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը, ուր...

Լեւոն եւ Սոֆիա Յակոբեան վարժարանի 60-ամեակ

­«Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի 60-ա­մեա­կին առթիւ դպրո­ցի Ծ­նո­ղա­կան ­Միու­թիւ­նը հրա­տա­րա­կած է  յու­շա­տետր-ալ­պոմ մը: ­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան ի­րենց ապսպ­րան­քը տալ հե­տե­ւեալ e-mail-ին։ syl.gon.hagopian@gmail.com: Գին՝ 20 €: Յուշատետրը պիտի վաճառուի նաեւ 60-ամեակի տօնակատարութեան...

Անդամական Ընդհանուր ժողով

Հ.Կ.­Խա­չի Աթէնքի «Ծովինար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Չորեք­շաբ­թի, 14 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, Հ.Կ.Խաչի գրասենեակէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վին...

Գերմես — Պազար

Կիրակի 11 Յունիս 2023 կ. ե. ժամը 6-ին Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ բակը

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր  ժո­ղով Գարէայի մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Չորեք­շաբ­թի, 14 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վին հա­մար: 2.­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու...

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր  ժո­ղով Գոքինիոյ մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 12 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­«Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վին...

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր  ժո­ղով Ֆիքսի մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիքսի «Ռուբինա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 12 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահ­նէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ...
- Advertisement -