­Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Նէա ­Մաք­րի

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 13 ­Յու­լիս 2022-ին, ժա­մը 3։30-ին: ­Պի­տի այ­ցե­լենք «­Սուրբ Էֆ­րեմ» վան­քը եւ հա­ճե­լի օր...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 27-րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ,...

Սուրբ եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Գարէա

­Սուրբ եւ Ան­մահ Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղօրհ­նու­թիւն ­Գա­րէա­յի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» խո­րա­նի օծ­ման տա­րե­դար­ձին եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նին ա­ռի­թով Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, կը...

Նուիրատուութիւն Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան առթիւ Անթիլիաս

Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի զա­ւակ­նե­րուն ազ­նիւ ու­շադ­րու­թեան կը յանձ­նենք ­­ Մե­ծի ­­Տանն ­­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սա­րա­նի ­­Միւ­ռո­նօրհ­նէ­քի ­­ Յանձ­նա­խում­բի հե­տե­ւեալ յայ­տա­րա­րու­թիւ­նը։ Նուիրատուութիւն Սրբալոյս Միւռոնի օրհնութեան առթիւ Անթիլիաս Ուր­բաթ, 1 ­­Յու­լիս 2022-ին, Ան­թի­լիա­սի...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Πόρτο Χέλι (Hinitsa Bay պան­դոկ) Եր­կու­շաբ­թի, 27 եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 28 ­Յու­նի­սին: ­Մեկ­նում՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7-ին...

Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ նորոգութեան հանգանակութիւն

­Յար­գե­լի ծխա­կան­ներ ու հա­ւա­տա­ցեալ­ներ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ: ­Մօ­տա­ւո­րա­պէս 90 եր­կար տա­րի­ներ, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի կող­քին դար­ձաւ շրջա­նի հա­յու­թեան փա­փա­խուն սիր­տը, ինչ­պէս...

2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւններ

­­­­«Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի արձանագրութիւններ Հ.Կ.Խաչի «Ա. եւ Ժ. Ճէնազեան» միջնակարգ վարժարանի տնօրէնութիւնը կը տեղեկացնէ, թէ 2022-2023 դպրոցական տարեշրջանի արձանագրութիւնները սկսած են: Ծնողներու նկատողութեան...

­Թա­տե­րա­կան խաղ

Եր­կու դգալ՝ ե­րե­ւա­կա­յու­թիւն, մէկ դգալ՝ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն, շաաա՜տ խաղ եւ եր­կու կա­թիլ՝ X գաղտ­նի բա­ղադ­րի­չէն: Այս է մեր նիւ­թե­րու խառ­նուր­դը, որ պի­տի օգ­տա­գոր­ծենք թատ­րո­նի գաղտ­նի բա­նա­լին ստեղ­ծե­լու հա­մար: ­Խում­բի ղե­կա­վար­ներ՝ Ա­լեք­սի ­Սա­րի­յեան եւ Նա­զիկ...
- Advertisement -