­Ծաղ­կա­զար­դի եւ Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան Գո­քի­նիոյ եւ Նէոս Գոզ­մո­սի ե­կե­ղե­ցի­նե­րու ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյց

ԾԱՂԿԱԶԱՐԴ՝ Կի­րա­կի 9 Ապ­րիլ 2023 Ս. Պա­տա­րագ Գո­քի­նիա՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին Նէոս Գոզ­մոս՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին Դռն­բա­ցէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն՝ ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00-ին ԱՒԱԳ ԵՐԵՔՇԱԲԹԻ 11 Ապ­րիլ 2023 Տա­սը Կու­սա­նա­ցի ժա­մեր­գու­թիւն՝...

­­Տեառ­նըն­դա­ռա­ջի նա­խա­տօ­նա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւն

­­Մեր ­­Տի­րոջ ­­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի տա­ճար ըն­ծայ­ման տօ­նին՝ ­­Տեառ­նընդա­ռա­ջի առ­թիւ Եր­կու­շաբ­թի, 13 ­­Փետ­րո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­­Յա­կոբ» եւ ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի «Ս. ­­Կա­րա­պետ»...

Մարզանքը առողջութիւն է

Ըն­կե­րու­հի­ներ ե­կէք մար­զո­ւինք «­Զա­ւա­րեան» կեդրո­նի մար­զա­դաշ­տէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի եւ ­Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 08:45-09:45։ Առաջին հանդիպումը՝ Հինգշաբթի 6 Հոկտեմբերին: ­Մար­զիչ` տի­կին ­Վարդ ­Կէտիկեան։ ­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել, ըն­կե­րու­հի­ներ...

Պատարագ եւ Սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք Գոքինիոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 9 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սուրբ եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ...

Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ մայր եկեղեցւոյ Ա­ւագ Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցոյց

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րուն, թէ Ա­ւագ ­­Շաբ­թո­ւան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­­Լու­սա­ւո­րիչ ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւին հան­դի­սա­պե­տու­թեամբ թե­միս բա­րե­ջան ա­ռաջ­նորդ ­­ԳԵՐՇ....

Յայտարարութիւն­

Օրհ­նու­թեամբ ­Թե­միս ­Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի, ­Կի­րա­կի, 20 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւող Ս. Եւ...

­Միօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ ­Կի­րա­կի, 29 ­Յու­նո­ւար 2023-ին, դէ­պի ­Լիմ­նի ­Տոք­սաս-Ս­թիմ­ֆա­լիա: Ինք­նա­շար­ժին մէջ դի­մա­կը` պար­տա­դիր է: ­Մեկ­նում՝ ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7:30-ին ­Մա­րու­սիէն...

­­Հան­րա­պե­տա­կան ­­մաղ­թանք 28 ­­Մա­յի­սի ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ­­տօ­նին առ­թիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ 28 ­­Մա­յիս 1918-ի ­­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ ­­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րու 105-րդ­ ա­մեա­կին առ­թիւ, ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան...
- Advertisement -