Պատարագ եւ Սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք Գոքինիոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 9 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սուրբ եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ...

Ρεσιτάλ για Δύο Πιάνα

Είσοδος ελεύθερη

­Տօն ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չին

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 11 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին, թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի կատա­րո­ւի ­Վե­րաց­ման ­Սուրբ ­Խա­չի տա­ղա­ւար տօ­նը։ Ս....

Համազգայինի «Մ­տա­մարզ»ը

­Հա­մազ­գա­յի­նի դաս­տիա­րակ­չա­կան խա­ղե­րու բա­ժան­մուն­քը ու­րա­խու­թեամբ կը տե­ղե­կացնէ, որ իր պատ­րաս­տած նո­րա­գոյն խաղ-յա­ւե­լուա­ծը՝ «Մ­տա­մարզ»ը, ար­դէն իսկ հա­սա­նե­լի է՝ անվ­ճար, iOS եւ Android հա­մա­կար­գե­րով բա­նող բո­լոր...

Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի անդամական ժո­ղով եւ «­Մայ­րե­րու Օր»ո­ւան նշում

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը «­Մայ­րե­րու Օր»-ո­ւան ա­թի­թով պի­տի գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ժո­ղով մը, ­Չո­րեք­շաբ­թի  22 ­Մա­յիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մ ը 6:30-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ...

Մեծ Պահոց Դ. Հսկում եւ Նախատօնակ՝ Սրբոց Քառասնից Մանկանց» Ֆիքսի «Ս. Յովհ....

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ  Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի  ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ...

Ե­ռօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­­Խա­չի Ա­թէն­քի «­­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ 3,4,5 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, դէ­պի ­­Մո­նեմ­վա­սիա, Γύθειο, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մա­նի, Ս­թու­փա եւ ­­Քար­տա­մի­լի: Առաջին օրը՝ Մոնեմվասիա եւ գիշերում...

«Ս. Գ­րիգոր ­Լուսաւորիչ» առաջնորդանիստ մայր եկեղեցւոյ հիմնադրութեան եւ անուանակոչութեան տօնախմբութիւն

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ եւ մա­տա­ղի օրհ­նու­թիւն ­­Կի­րա­կի, 3 ­Դեկ­տեմ­բեր 2023-ին: ­­Կը պա­տա­րա­գէ եւ կը քա­րո­զէ ­­ Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ՍՐԲ....

­Յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Նէա ­Մաք­րի

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յետ­մի­ջօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 13 ­Յու­լիս 2022-ին, ժա­մը 3։30-ին: ­Պի­տի այ­ցե­լենք «­Սուրբ Էֆ­րեմ» վան­քը եւ հա­ճե­լի օր...

­Ման­կա­պար­տէ­զի տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նո­ցի հրա­ւէր

«­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» ­վար­ժա­րա­նի, «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զը կը կազ­մա­կեր­պէ տօ­նա­կան աշ­խա­տա­նոց մը, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Ուր­բաթ, 7 Ապ­րի­լին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6:00-ին դպրո­ցին...
- Advertisement -