Ճաշկերոյթ Կիներու Օրուայ առթիւ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ճաշ­կե­րոյթ ­Կի­նե­րու Օրուայ առ­թիւ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 8 ­Մարտ 2023-ին գի­շերուան ժա­մը 8-ին, «Σμύρνη Μουσικό Μεζεδοπωλειο» (Ολύμπου 15, Νίκαια-Παιδική...

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ Ս. ­Յա­կոբ Մծբ­նա­ցի ­Հայ­րա­պե­տին տօ­նին ա­ռի­թով

Այ­սու կը հա­ղոր­դենք Ա­րե­ւե­լեան ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ ­Կի­րա­կի, 4 ­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­մո­թի­նիի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի Ս....

Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ «Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պե­տ»ի տօ­նին ա­ռի­թով

­Կի­րա­կի, 22 ­Յու­նո­ւար 2023-ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, Ա­ղէք­սադ­րու­պոլ­սոյ ­«Սուրբ ­Յով­հան­նու Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ­ Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ....

Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 21 եւ ­Հինգ­շաբ­թի, 22 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին: Բուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Ինթերքոնթինենթալ...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Πόρτο Χέλι (Hinitsa Bay պան­դոկ) Եր­կու­շաբ­թի, 27 եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 28 ­Յու­նի­սին: ­Մեկ­նում՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7-ին...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...
- Advertisement -