«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

Հ.Յ.Դ. 132-ամեակին նուիրուած խրախճանք

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Ֆիք­սի «Ա. ­Մա­նու­կեան», Ա­թէն­քի «Գ. ­Լա­զեան», Գո­քի­նիոյ «Մ. ­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէ­նե­րուն ­Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ Շա­բաթ, 12 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս: - ­Նա­խա­գահ՝...

Նէա Զմիռնի-«ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ» 2022

Նէա Զմիռնի-«ΙΩΝΙΚΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ» 2022  փա­ռա­տօ­նի ծի­րէն ներս ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՄ նո­ւի­րո­ւած՝ ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին եւ յու­նա­հայ գա­ղու­թի կազ­մու­մի 100-ա­մեա­կին ­Շա­բաթ 17 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8:30-ին ­Նէա Զ­միռ­նիի «Ալ­սոս» պու­րա­կէն ներս ­Գե­ղա­րո­ւես­տա­կան...

Միօրեայ պտոյտ դէպի Քսիլոքասթրօ-Վրախաթի

Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» մայր ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նն եւ ­Տիկ­նանց մար­մի­նը ­Կի­րա­կի, 17 ­Յու­լիս 2022-ին կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Ք­սի­լո­քասթ­րօ (լո­ղա­լու հա­մար) եւ Վ­րա­խա­թի...

Վերամուտ Հայ Կապոյտ Խաչի ազգային վարժարաններու

Երկուշաբթի՝ 12 Սեպտեմբեր 2022-ին կը վերաբացուին Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները։ Բացման հանդիսութիւնները, ներկայութեամբ՝ Յունաստանի հայոց թեմի Առաջնորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆի Ազգային Վարչութեան եւ Հ. Կ....

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Ս­կաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կում

Եր­կու­շաբ­թի, 1 Օ­գոս­տոս 2022-ին կը սկսի Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաու­տա­կան միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ ­բա­նա­կու­մը, Հ.Մ.Ը.Մ.ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ, Ա­յիա ­Մա­րի­նա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Բա­նա­կու­մի ա­ւար­տը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Շա­բաթ,...

Հայ Կապոյտ Խաչը կը մասնակցի Greece Race for the Cure… քայլարշաւին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ բո­լորդ մեր միու­թեան խում­բին միա­նա­լու եւ մաս­նակ­ցե­լու Greece Race for the Cure® քայ­լար­շա­ւին, որ կը կազ­մա­կեր­պո­ւի ա­մէն...
- Advertisement -