«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ՀՐԱՅՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՆԻԿՈԼԵԱՆԻ

ՀՈԳԵՀԱՆԳԻՍՏ Տ. ՀՐԱՅՐ Ա. ՔՀՆՅ. ՆԻԿՈԼԵԱՆԻ Ի գիտութիւն հաւատացեալ մեր ժողովուրդին այսու կը ծանուցանենք, թէ Կիրակի 20 Օգոստոս 2023-ին, Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ, Ս. պատարագի...

Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝...

Կարգ թաղման եւ վերջին օծում Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեանի

Ուր­բաթ, 21 ­Յու­լիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին, Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի մա­տու­ցո­ւի ­Սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ, ո­րու ըն­թաց­քին պի­տի կա­տա­րո­ւի...

Ամանորի Գոհաբանական աղօթք

­­Շա­բաթ, 31 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ի կէս ­գի­շե­րէն ետք, 2023-ի ժա­մը 1.00-ին, Ա­մա­նո­րի ա­ռա­ջին ժա­մուն, ­­Գո­հա­բա­նա­կան աղօթք պի­տի կա­տա­րո­ւի ­­Նէոս ­­Գոզ­մոս (­Ֆիքս)ի «Ս. ­­Յովհ. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ­...

Ս. Ծննդեան տօնի Գոքինիոյ եւ Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի եկեղեցիներու արարողութեանց ժամանակացոյց

Ս. Ծնունդի Ճրագալոյց Հինգ­շաբ­թի, 5 ­­Յու­նո­ւար 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։30-ին մար­գա­րէու­թեանց ըն­թեր­ցում­ներ եւ ժա­մը 7։00­ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծննդեան նա­խա­տօ­նակ ու Ա­ւե­տում։ Ս. Ծնունդ եւ...

«Անիծուած նուռը»

Ժողովուրդի փոխադրութեան համար փուլման ինքնաշարժներ պիտի մեկնին Ֆիքսէն, Գոքինիայէն եւ Գարէայէն։ Երթեւեկութեան ծախս անձ գլուխ 5 եւրօ։ Արձանագրութիւններու համար դիմել ընկ. Լիլիթ Արզումանեանին, հեռաձայն...

Հայրապետական մաղթանք Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. ­Կաթողիկոսի ընտրութեան եւ օծման առթիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րարենք, թէ ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տի ընտ­րու­թեան եւ օծ­ման 28-րդ ­տա­րե­դար­ձին առ­թիւ,...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

­Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­Խա­չի...

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­գոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ

Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւաքոյթ Գո­քի­նիոյ մէջ Հ.Կ.­Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ Ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյթ Երեք­շաբ­թի, 24 Յու­նո­ւար 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։30-ին, Զա­ւա­րեան կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան»...
- Advertisement -