Ս. ­Քա­ռաս­նից ­Ման­կանց տօ­նի նա­խա­տօ­նակ ­

Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին: ­ Կը հրա­ւի­րենք յար­գոյ մեր հա­ւա­տա­ցեալ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­լու հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան: ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուրդ

Մեծ Պահոց Դ. Հսկում եւ Նախատօնակ՝ Սրբոց Քառասնից Մանկանց» Ֆիքսի «Ս. Յովհ....

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ  Ուր­բաթ, 24 ­Մարտ 2023-ի  ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ...

­Մի­ջինք ­Գո­քի­նիոյ մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի, 22 ­Մարտ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։00-ին, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մեծ ­Պա­հոց ­Մի­ջին­քի առ­թիւ հսկու­մի ժա­մեր­գու­թիւն, ո­րուն պի­տի նա­խա­գա­հէ ու...

Արիւնատուութիւն

Հայոց Ցեղասպանութեան 108-ամեակին առիթով Հ. Կ. Խաչի Շրջանային վարչութեան կազմակերպութեամբ՝ Արիւնատուութիւն Կիրակի, 19 Մարտ 2023 Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոն, ժամը 10:00-14:00 Կոչ կ’ուղղենք բոլոր մեր հայրենակիցներուն, մասնակցիլ այս մարդասիրական, կարեւոր արշաւին, որ...

Ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած ­ Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յիշատակին

«­Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Յունաստանի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ Իզ­մի­րի 100-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րուած ­Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յի­շա­տա­կին ­Երկուշաբթի, 20 ­Մարտ...

­Մեծ ­Պա­հոց ա­րա­րո­ղու­թեանց ժամանակա­ցուցակ

Այ­սու հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը ներ­կա­յաց­նենք, ­Թե­մի ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս քա­ռաս­նօ­րեայ ­Մեծ ­Պա­հոց ա­րե­ւա­գա­լի ու հսկու­մի ժա­մեր­գու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցի – ­Գո­քի­նիա ­Չո­րեք­շաբ­թի ա­ռա­ւօ­տեան ա­րե­ւա­գալ ժա­մը...

Ճաշկերոյթ Կիներու Օրուայ առթիւ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ճաշ­կե­րոյթ ­Կի­նե­րու Օրուայ առ­թիւ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 8 ­Մարտ 2023-ին գի­շերուան ժա­մը 8-ին, «Σμύρνη Μουσικό Μεζεδοπωλειο» (Ολύμπου 15, Νίκαια-Παιδική...

Երկօրեայ պտոյտ դէպի Եաննենա — Մեցովօ

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւնը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Եան­նե­նա - ­Մե­ցո­վօ, ­Շա­բաթ 18 եւ ­Կի­րա­կի 19 ­Մարտ 2023-ին: Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու համար հե­ռա­ձայ­նել...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը հաս­տա­տած է եւ կը տրա­մադ­րէ «Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»ը հայ ու­սա­նող­նե­րու, ա­նոնց օգ­նե­լու հա­մար եւ ակն­կա­լե­լով, որ հայ ու­սեալ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը իր մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան պա­շա­րը...
- Advertisement -