Գերմես — Պազար

Կիրակի 11 Յունիս 2023 կ. ե. ժամը 6-ին Հայ Աւետարանական եկեղեցւոյ բակը

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր  ժո­ղով Գարէայի մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Չորեք­շաբ­թի, 14 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վին հա­մար: 2.­Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու...

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր  ժո­ղով Գոքինիոյ մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 12 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­«Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» սրահ­նե­րէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ժո­ղո­վին...

Ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր  ժո­ղով Ֆիքսի մէջ

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիքսի «Ռուբինա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը գու­մա­րէ ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղով Եր­կու­շաբ­թի, 12 ­Յու­նի­սին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, ­Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահ­նէն ներս: ­Ժո­ղո­վի Օ­րա­կարգ՝ 1. Ա­ռա­ջարկ­ներ Հ.Օ.Մ.-ի  73-րդ...

Հոգեհանգիստ

­Յու­նաս­տա­նի Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, այս ­Կի­րա­կի, 4 ­Յու­նիս 2023-ին, ­ Նէոս ­Գոզ­մո­սի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, նա­խա­գա­հու­թեամբ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Տ. ­Գե­ղամ Արք....

Հ.Կ.Խաչի Ֆալիրոյի «Նայիրի» մասնաճիւղի անդամական ընդհանուր ժողով

Հ.Կ.­Խա­չի Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ան­դա­մա­կան ընդ­հա­նուր ժո­ղո­վի Ե­րեք­շաբ­թի, 23 Մա­յիս 2023-ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ, ե­րե­կո­յեան...

­Միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Քա­լավ­րի­թա

Հ.Կ.­Խա­չի Ա­թէն­քի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօ­րեայ պտոյտ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 31 ­Մա­յիս 2023-ին, դէ­պի ­Քա­լավ­րի­թա – ­Զախ­լո­րու: ­Փուլ­ման ինք­նա­շար­ժով պի­տի ճամ­բոր­դենք դէ­պի ­Տիա­քոֆ­թօ, ուր­կէ ա­ւան­դա­կան...

­Ճաշկերոյթ նո­ւիրո­ւած ­Հա­յաստանի Առաջին Անկախութեան

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «ԴՐՕ» խում­բին ­Տե­ղի կ’ու­նե­նայ  ­Շա­բաթ, 27 ­Մա­յիս 2023-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Թ. եւ Ռ. Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ 15€ ­Մուտք ­Սե­ղան...

­­Հան­րա­պե­տա­կան ­­մաղ­թանք 28 ­­Մա­յի­սի ­­Հա­յաս­տա­նի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ­­տօ­նին առ­թիւ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը յայ­տա­րա­րենք, թէ 28 ­­Մա­յիս 1918-ի ­­Հա­յաս­տա­նի ան­կախ ­­Հան­րա­պե­տու­թեան եւ ­­Մա­յի­սեան հե­րո­սա­մար­տե­րու 105-րդ­ ա­մեա­կին առ­թիւ, ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան...

Դպ­րաց եւ կի­սա­սար­կա­ւա­գաց ձեռ­նադ­րու­թիւն ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ

Ու­րա­խու­թեամբ կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 28 ­Մա­յիս 2023-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, յըն­թացս ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­Բա­րե­ջան...
- Advertisement -