ՍՕՍ — ՎԱՆԻ

28 ­­Մա­յիս 1966-ին, իր յոգ­նա­բեկ աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հայ գա­ղու­թի ե­րախ­տա­ւոր մը, ­­Սօս-­­Վա­նին (ա­ւա­զա­նի ա­նու­նով՝ ­­Կա­րա­պետ ­­Յով­հան­նէ­սեան)։ ­­Յու­նա­հայ ի­րե­րա­յա­ջորդ սե­րունդ­նե­րը ա­նոր կը պար­տին հա­յե­ցի կրթու­թեան, հայ...

Սի­մոն Վ­րա­ցեա­նի պատ­մա­կան ե­լոյ­թը Ա­թէն­քի մէջ

­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վեր­ջին վար­չա­պետ ­Սի­մոն Վ­րա­ցեան 1964-ին հրա­ւի­րո­ւե­ցաւ ­Յու­նաս­տան, բա­նա­խօ­սե­լու հա­մար ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հռչակ­ման 46-ա­մեա­կի պան­ծա­լի հան­դի­սու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք տե­ղի ու­նե­ցան Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ։...

Ամարուսի Վերի Թաղի Հայ Կապոյտ Խաչի մասնաճիւղ 1929

Ամարուսի Վերի Թաղի Հայ Կապոյտ Խաչի մասնաճիւղ 13-01-1929, Յունաստանի Հայ Կապոյտ Խաչի հիմնադրութեան առաջին տարիներէն

Համօ Օհանջանեան — Աթէնք

Եւրոպայէն վերադարձին, անկախ Հայաստանի վարչապետներէն մեծանուն Համօ Օհանջանեանը անցաւ Աթէնքէն, երկրորդ աշխարհամարտէն քանի մը տարիներ առաջ (ճիշդ թուականը չենք յիշեր)։ Նկարին մէջ շրջապատուած է...

Քալամաթա 1930

Քալամաթայի հայկական դպրոցը 1930ին

Վոլօ 1936

Յունաստանի Վոլօ քաղաքի հայկական դպրոցի աշակերտութիւնը 1936ին

Քեսարիանի 1949

1949ին Քեսարիանիի Հ.Մ.Ը.Մ.ի ոտնագնդակի խումբ.- Ձախէն աջ ոտքի 6րդ Կարպիս Եագուպեան, 7րդ Երուանդ Քէմէջէճեան, նստած՝ առաջին Ստեփան...., 4րդ Պենիկ Սեւրիհիսարլեան, 5րդ Գէորգ Քէօրհաճեան։

Գո­քի­նիա 1945

­Գո­քի­նիոյ ­Սուրբ ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ կա­ռուց­ման օ­րե­րուն -1945: Ձա­խէն աջ նկա­րո­ւած՝ ­Միհ­րան ­Գա­լայ­ճեան, ան­ծա­նօթ, ­Յով­սէփ Այ­վա­զեան, ­Կար­պիս ­Տէր-­Մես­րո­պեան, ­Մի­քա­յէլ ­Եմէնիճեան, ան­ծա­նօթ, ­Յա­կոբ ­Տէր-­Թո­րո­սեան, Ար­թին Ե­զե­կիէ­լեան,...

Գոքինիա 1922

Գոքինիոյ մէջ հայկական գաղթակայանը 1922ին

Ֆիքս 1938

Ֆիքսի «Տաւիղ» հայկական նուագախումբը 1938ին, որ հիմնուած էր Արշաւիր Գազանճեանի կողմէ
- Advertisement -