Թեսաղոնիկահայութիւնը ոգեկոչեց Հայոց ցեղասպանութեան 109-ամեակը (Նկարներ)

­Բա­րե­խօ­սա­կան կարգ Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2024-ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11:30-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ս. Աս­տուա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան սրբա­դա­սո­ւած նա­հա­տակ­նե­րուն ­Բա­րե­խօ­սա­կան կար­գը,...

Բացման խօսքը՝ Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ ընկ. ­Յո­վիկ Գասապեանին կողմէ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος ο αρμενισμός τιμά και μνημονεύει την επέτειο της γενοκτονίας. Ενός εγκλήματος που διέπραξαν οι Νεότουρκοι το 1915, με τραγικό...

Հ.Յ.Դ Յունաստանի Երիտ. միութեան «Ս. Թեհլիրեան» խումբի ուղերձը` ընկ. Աննա-Մարիա Ալեքսանեանի...

Κάθε χρόνο ο χαιρετισμός του εκπροσώπου της Νεολαίας έχει έναν ξεκάθαρο χαρακτήρα: Να μεταφέρει τον αγωνιστικό παλμό της νέας γενιάς, που αντιστέκεται στην έλξη της...

Հայոց ցեղասպանութեան 109-ամեակին նուիրուած ոգեկոչական ձեռնարկ Ռոտոս կղզիի մէջ (Նկարներ)

­Բա­ւա­կան եր­կար տա­րի­նե­րէ ի վեր ­Յու­նաս­տա­նի Եր­կո­տաս­նեան կղզե­խում­բի ­Ռո­տոս կղզիէն ներս հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին կեան­քը նոր շունչ ստա­ցաւ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Տիգ­րան-Եր­կաթ մաս­նա­ճիւ­ղի հիմ­նադ­րու­թեամբ եւ իր ժրա­ջան...

Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչում Քալամաթայի մէջ (Նկարներ)

­Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2024-ի կե­սօ­րէ ետք ժա­մը 6-ին, ­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, «Ֆ­րա­կո­լիմ­նա» հրա­պա­րա­կէն ներս կանգ­նած հայ­կա­կան խաչ­քա­րին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ո­գե­կո­չու­մը։ ­Ներ­կայ...

Eκδήλωση για την 109η Επέτειο της Γενοκτονίας των Αρμενίων στη Κομοτηνή

Την Κυριακή 21 Απριλίου, στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε εκδήλωση αφιερωμένη στην 109η  επέτειο της  γενοκτονίας των Αρμενίων από την Τουρκία, με...

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ վո­լէյ պո­լի խում­բը դա­սա­կարգ բարձ­րա­ցաւ

­Վեր­ջին տա­րի­նե­րուն ըն­թաց­քին, Հ.Մ.Ը.Մ.-ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վո­լէյ պո­լի խում­բը ար­ձա­նագ­րած է յա­ջո­ղու­թիւն­նե­րու շարք մը, ո­րոնց շնոր­հիւ կա­րո­ղա­ցած է տի­րա­պե­տել բարձր դա­սա­կար­գե­րու մրցա­շար­քին, դառ­նա­լով ա­խո­յեան։ ­Մար­զա­կան...

­Յու­նաստանի ղեկավարութիւնը անդրադարձաւ Հայոց ցեղասպանութեան 109-ամեայ տարելիցին

Ա­մէն տա­րո­ւան նման, հա­մաշ­խար­հա­յին քա­ղա­քա­կան ղե­կա­վար­նե­րու շար­քին, ­Յու­նաս­տա­նի բարձ­րաս­տի­ճան ղե­կա­վա­րու­թիւ­նը եւս հան­դէս ե­կաւ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան տա­րի­լի­ցին ա­ռի­թով յա­տուկ յայ­տա­րա­րու­թիւն­նե­րով։ ­Յու­նաս­տա­նի նա­խա­գահ ­Քա­թե­րի­նա ­Սա­քե­լա­րո­փու­լու յայ­տա­րա­րու­թիւն տա­րա­ծեց...

ՓԱՍՕՔ-ի նախագահը այցելեց Հ.Յ.Դ. Երիտ. միութեան տեղեկատուական կրպակը

ՓԱՍՕՔ կու­սակ­ցու­թեան նա­խա­գահ ­Նի­քոս Անտ­րու­լա­քիս իր պա­տո­ւի­րա­կու­թեամբ այ­ցե­լեց ­Սին­տաղ­մա հրա­պա­րա­կին վրայ տե­ղա­կա­յո­ւած Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. միու­թեան տե­ղե­կա­տո­ւա­կան կրպա­կը։ Ան դի­մա­ւո­րո­ւե­ցաւ ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ու...

Ժողովրդային բողոքի քայլարշաւ եւ ցոյց դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն

­Հայ ե­րի­տա­սար­դու­թիւ­նը պա­հան­ջա­տի­րու­թեան ա­ռա­ջին շար­քե­րուն վրայ ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 109-ա­մեա­կի ե­լոյթ­նե­րուն շար­քը Ա­թէն­քի մէջ հա­սաւ իր գա­գաթ­նա­կէ­տին, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2024-ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան...
- Advertisement -