Ք­րիս­տո­սի հրա­շա­փառ ­­Յա­րու­թեան տօ­նը ­­Գա­րէա­յի մէջ

­­Շա­բաթ, 22 Ապ­րիլ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, ­­Գա­րէա­յի «Ս. ­­Սա­հակ եւ Ս. ­­Մես­րոպ» մա­տու­ռին մէջ, ­­Սուրբ եւ Ան­մահ ­­Պա­տա­րագ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ, ո­րուն հան­դի­սա­պե­տեց եւ իր...

Արիւնատուութիւն

Հայոց ցեղասպանութեան 108-ամեակին առիթով Հ. Կ. Խաչի Շրջանային վարչութեան կազմակերպութեամբ՝ Արիւնատուութիւն Կիրակի, 14 Մայիս 2023 Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան», ժամը 10:00-14:00 Կոչ կ’ուղղենք բոլոր մեր հայրենակիցներուն, մասնակցիլ այս մարդասիրական, կարեւոր արշաւին, որ...

Արիւնատուութիւն

Հայոց ցեղասպանութեան 108-ամեակին առիթով Հ. Կ. Խաչի Շրջանային վարչութեան կազմակերպութեամբ՝ Արիւնատուութիւն Կիրակի, 14 Մայիս 2023 Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան», ժամը 10:00-14:00 Կոչ կ’ուղղենք բոլոր մեր հայրենակիցներուն, մասնակցիլ այս մարդասիրական, կարեւոր արշաւին,...

Անիծուած նուռը

­Փուլ­ման ինք­նա­շարժ ճամբայ պիտի ելլէ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի առ­ջե­ւէն ­Շա­բաթ, 6 ­Մա­յիսին ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5։45-ին։ Ար­ձա­նագ­րու­թիւ­նը նա­խա­պայ­ման է։ Երթեւեկութեան ծախս՝ անձ գլուխ 5 եւրօ։ Արձանագրութիւններու համար...

Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կին նո­ւի­րո­ւած նո­ւա­գա­հան­դէս Թեսաղոնիկէի մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի, 26 Ապ­րիլ 2023-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 08:30-ին, «­Մե­ղա­րօ ­Մու­սի­քիս»-ի գե­ղա­րուես­տա­կան տնօ­րէն Ք­րիս ­Ղա­լի­լէա­սի ջան­քե­րով ու կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մե­ղա­րօ ­Մու­սի­քիս» սրա­հէն ներս կա­տա­րո­ւե­ցաւ ­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան...

ՅՈԲԵԼԵՆԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿ

Նո­ւի­րո­ւած՝ Հայր Կիւրեղ Զոհրապեանին ­Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Ն.Ա.Գ.Տ. ՌԱՖԱՅԷԼ ՊԵՏՐՈՍ ԻԱ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՊԱՏՐԻԱՐՔ-Ի ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ ­ Նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ՝ ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զէ­զեան-ի Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայն­քի ­Տե­ղի կ­’ու­նե­նայ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 3 ­Մա­յիս...

­Նա­խա­րար ­Քի­րիա­քոս ­Փիէ­րա­քա­քի­սի այ­ցե­լու­թիւ­նը ­Ֆիք­սի մեր վար­ժա­րան­նե­րէն ներս

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին «­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» նա­խակր­թա­րա­նը եւ «­Ճէ­նա­զեան» միջ­նա­կար­գը այ­ցե­լեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Պե­տա­կան եւ ­Թո­ւա­յին կա­ռա­վար­ման նա­խա­րար ­Քի­րիա­քոս ­Փիէ­րա­քա­քիս, ան­ցեալ Ուր­բաթ, 28...

­Յու­նաս­տան ժա­մա­նեց ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Ռա­ֆա­յէլ ­Պետ­րոս ԻԱ. Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քը (նկարներ)

Ուր­բաթ, 28 Ապ­րիլ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կէ ­Հա­յոց Ա­մե­նա­պա­տիւ ­Տէր ­Ռա­ֆա­յէլ ­Պետ­րոս ԻԱ. ­Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քը հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեամբ ­Պէյ­րու­թէն հա­սաւ ­Յու­նաս­տան, ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ ­Բե­րիոյ թե­մի...

Հայոց ցեղասպանութեան 108-ամեակի ոգեկոչում Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ (Նկարներ)

­Շա­բաթ, 22 Ապ­րիլ 2023-ի ե­րե­կո­յեան, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ գո­հա­բա­նա­կան ա­րա­րո­ղու­թին ­Դա­նիէլ քհնյ. ­Գա­լօղ­լեա­նին կող­մէ, նո­ւի­րո­ւած ցե­ղաս­պա­նու­թեան սուրբ նա­հա­տակ­նե­րուն: ­Տէր...

­Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը ո­գե­կո­չեց ­ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կը (Նկարներ)

­Քա­ղա­քա­կան կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ Թեսաղոնիկէի մարզպետարանի համակազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Կիրակի, 23 Ապրիլին, քաղաքի Զի­նո­ւո­րա­կան սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ քա­ղա­քա­կան կեդ­րո­նա­կան ձեռ­նարկ, ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նիս...
- Advertisement -