Ալեքսանտրուպոլիս

Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ քրիս­տո­նեայ աշ­խար­հի հիմ­նա­կան սուր­բե­րէն մին կը հան­դի­սա­նայ։ Իր Աս­տո­ւա­ծա­հա­ճոյ ա­ռա­քե­լու­թե­նէն ու ա­րեան վկա­յու­թե­նէն ան­կախ, ան յատ­կա­պէս կը յի­շո­ւի ­Տի­րոջ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի...

­Հան­գիստ՝ ըն­կե­րու­հի Ժէր­մէն-Աղաւնի­ Իսպիրեանի

­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րե­րուն, յու­նա­հա­յու­թիւ­նը կորսն­ցուց իր ար­ժա­նա­ւոր դէմ­քե­րէն ըն­կե­րու­հի Ժէր­մէն-Ա­ղաւ­նի­ Իս­պի­րեա­նը։ ­Հայ ­Յե­ղա­փո­խա­կան ­Դաշ­նակ­ցու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի հա­ւա­տա­ւոր ան­դամ­նե­րէն էր ըն­կե­րու­հի ­Ժէր­մէն, որ թէ՛ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի եւ...

­Սուրբ Ս­տե­փա­նոս ­տօ­նը

­Հա­յաս­տա­նեայց ա­ռա­քե­լա­կան Ս. Ե­կե­ղեց­ւոյ 2016ի տօ­նա­ցոյ­ցին հա­մա­ձայն, Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բե­րին նշե­ցինք քրիս­տո­նէա­կան ե­կե­ղեց­ւոյ ա­ռա­ջին սար­կա­ւագ եւ նա­խավ­կայ մար­տի­րոս, Ք­րիս­տո­սի քաջ նա­հա­տակ ­Սուրբ Ս­տե­փա­նո­սի տօ­նը։ Այս...

Հա­յե­րու անց­քը ­Քա­մա­րի­զա­յի գիւ­ղէն

Կի­րա­կի՝ 2 ­Հոկ­տեմ­բեր 2016ին, ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, մեծ թի­ւով հայ­րե­նա­կից­ներ այ­ցե­լե­ցինք ­Լաւ­րիօ քա­ղա­քը, ուր վայե­լե­ցինք նա­ւա­հան­գիս­տին գե­ղեց­կու­թիւ­նը եւ զա­նա­զան տե­սար­ժան վայ­րեր։ Ա­տի­կէի այս շրջա­նին...

Հ.Յ.Դ Յունաստանի Կ.Կ.ի հանդիպումը ՀՀ Դեսպանին հետ

Չորեքշաբթի 5 Հոկտեմբեր 2016ին, Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Կեդրոնական Կոմիտէի պատուիրակութիւն մը պաշտօնական հանդիպում ունեցաւ Հ.Հ. Յունաստանի մօտ նորանշանակ արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պ. Ֆաթէյ Չարչողլեանի...

Հայ­րե­նի­քէն հե­ռու, բայց միշտ հայ­րե­նի­քին հետ

(­Հա­յաս­տա­նի եւ Ար­ցա­խի ­Հան­րա­պե­տու­թեանց 25ա­մեա­կին առ­թիւ) Հա­յերս, հա­կա­ռակ մեր ազ­գի ճա­կա­տագ­րին դա­ժան պայ­ման­նե­րուն, ցե­ղաս­պա­նո­ւած ժո­ղո­վուրդ ըլ­լա­լով հան­դերձ, փաս­տօ­րէն նաեւ յա­րու­ցեալ եւ փիւ­նի­կի նման վե­րած­նո­ւող ու յաղ­թա­նակ­ներ...
- Advertisement -