Հ.Մ.Ը.Մ.ի գործունէութիւն 1

Եր­կու­շաբ­թի՝ 12 ­Դեկ­տեմ­բեր 2016ին ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ գոր­ծակ­ցու­թեան հա­մա­ձայ­նա­գիր՝ ­Յու­նա­կան Ս­կաու­տա­կան ­Ֆե­տե­րա­սիո­նին եւ ­Յու­նաս­տա­նի Հ․Մ․Ը․Մ․-Հ․Ա․Ս․Կ­․ի Ս­կաու­տա­կան ­Միու­թեան մի­ջեւ՝ հա­մա­ձայն Ս­կաու­տա­կան ­Հա­մաշ­խար­հա­յին ­Կազ­մա­կեր­պու­թեան նա­խա­տե­սու­թեանց։ Ըստ հա­մա­ձայ­նա­գի­րին կը...

Հանդիպում մարզպետ Րէնա Տուրուի հետ

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ­Դի­ւա­նը հա­ղոր­դագ­րու­թեամբ մը կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2017ին, ո­րո­շո­ւած ժա­մադ­րու­թեան հա­մա­ձայն, պա­տո­ւի­րա­կու­թիւն մը՝ բաղ­կա­ցած ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մա­կալ ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք....

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ

ԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ՀԱՆԴԻՍԱՊԵՏՈՒԹԵԱՄԲ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՎԵՀԱՓԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏԻ Անհուն ուրախութեամբ կը յայտնենք թեմիս սիրելի ժողովուրդի զաւակներուն, որ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Վեհափառ Հայրապետ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ...

Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետներու տօն

Շաբաթ՝ 14 Հոկտեմբեր 2017ին, հայոց առաքելական Ս. եկեղեցին յիշատակեց «Սրբոց Թարգմանչաց Վարդապետաց» տօնը։ Այս առթիւ, Ուրբաթ՝ 13 Հոկտեմբեր 2017ին, առաւօտեան ժամը 8։30ին, Նէոս Գոզմոս-Ֆիքսի Ս....

Ս. Թարգմանչաց տօնը նշուեցաւ Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Ս. ­Թարգ­ման­չաց տօ­նը, հայ գի­րի եւ հայ ե­կե­ղեց­ւոյ նշա­նա­կա­լից տօ­նը ըլ­լա­լու ի­րո­ղու­թեամբ, պատ­շա­ճօ­րէն կը նշո­ւի յատ­կա­պէս հայ­կա­կան վար­ժա­րան­նե­րու ա­շա­կերտ­նե­րու մաս­նակ­ցու­թեամբ, ո­րու ըն­թաց­քին օ­րո­ւան յա­տուկ...

The Promise ժապաւէնը ներկայացուեցաւ Աթէնքի մէջ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի եւ «Feelgood» շար­ժա­պատ­կե­րի ըն­կե­րու­թեան հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, Ե­րեք­շաբ­թի՝ 10 ­Հոկ­տեմ­բե­րին, Ա­թէն­քի «Ա­թի­նէոն» սրա­հին մէջ, ա­ռա­ջին ներ­կա­յա­ցու­մը կա­տա­րո­ւե­ցաւ «­Խոս­տու­մը» ժա­պա­ւէ­նին։ ­Յու­նաս­տա­նի տա­րած­քին...

«Ա­րի ­­Տուն» ծրա­գի­րը՝ մի հզօր կա­մուրջ

Ես՝ ­­Գուր­գէն ­­Ռա­ֆա­յէ­լեանս, ապ­րում եմ ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Գո­մո­թի­նի քա­ղա­քում, սո­վո­րում եմ հայ­կա­կան ե­կե­ղե­ցուն կից՝ մէ­կօ­րեայ հայ­կա­կան վար­ժա­րա­նում։ Այս տա­րի ինձ բախտ վի­ճա­կո­ւեց մաս­նակ­ցե­լու Հ.Հ. սփիւռ­քի...

Սփիւռքահայ ուսուցիչների վերապատրաստման ծրագիրը

­­Ժա­մա­նա­կա­կից աշ­խար­հում ո­րա­կեալ կրթու­թիւ­նը իւ­րա­քան­չիւր մար­դու այ­ցե­տոմսն է։ Ինչ­պէս ար­դէն նշո­ւել է թեր­թում՝ սոյն թո­ւա­կա­նի ­­Յու­լի­սի 3ից 29ը, ար­դէն 18րդ­ ան­գամ լի­նե­լով, ­­Հա­յաս­տա­նում մեկ­նար­կեց...

«Մալաքեան-Գասպարեան» Ծաղկոցի բացումը

­Շա­բաթ՝ 7 ­Հոկ­տեմ­բե­րի 2017ին, բա­զում տա­րի­նե­րու ա­ւան­դու­թեան հա­մա­ձայն՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց դպրո­ցը իր հիւ­րըն­կալ դռնե­րը բա­ցաւ իր սա­նե­րուն առ­ջեւ։ Ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ջրօրհ­նէ­քի ա­րա­րո­ղու­թիւն՝...

«Ιωνικές Γιορτές» ­Նէա Զ­միռ­նիի մէջ

­Տաս­նա­մեակ­նե­րու ա­ւան­դու­թիւ­նը այս տա­րի եւս շա­րու­նա­կե­լով՝ Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ­Կո­մի­տէու­թեան քա­րոզ­չա­կան յանձ­նա­խում­բը, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան «Դ­րօ» ­Խում­բի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ, կազ­մա­կեր­պե­ցին հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին ե­րե­կոյ, Ա­թէն­քի...
- Advertisement -