Միջինքի տօնակատարութիւն Գոքինիոյ մէջ

Եր­կու­շաբ­թի՝ 20 ­Մար­տի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 5:30ին, ­Գո­քի­նիոյ ­Սուրբ ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, տե­ղի ու­նե­ցան ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ եւ ՀՍԿՈՒՄԻ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րը: Ա­րա­րո­ղու­թեանց նա­խա­գա­հեց ­Թե­միս ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք....

Համազգայինի գործունէութիւն Ալեքսանտրուպոլսոյ մէջ

­Մաս­նա­ճիւ­ղի նոր վար­չու­թեան ընտ­րու­թիւն Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ­Հա­մազ­գա­յի­նի «Ա­րամ ­Խա­չա­տու­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղը, իր եր­կար տա­րի­նե­րու կեան­քին մէջ, տար­բեր նա­խա­ձեռ­նու­թիւն­նե­րով եւ աշ­խա­տանք­նե­րով, միշտ ալ ազ­դե­ցիկ ներ­կա­յու­թիւն ե­ղած է հա­մայն­քա­յին-գա­ղու­թա­յին...

Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ե­կե­ղեց­ւոյ նո­րո­գու­թիւ­նը

­ Կի­րա­կի՝ 19 ­Մարտ 2017ին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ ազ­գա­սէր ու ե­կե­ղե­ցա­սէր հա­յու­թիւ­նը ապ­րե­ցաւ գե­ղե­ցիկ ու ո­գե­ւո­րիչ օր մը։ ­Նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ տեղ­ւոյն Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դին, պատ­մա­կան...

«Ο Αρμένης» թատ­րեր­գու­թեան ներ­կա­յա­ցու­մ

 «Ա­նու­նը ­Կա­րա­պետ էր. զինք կը կան­չէին ­Քա­րա­պե­թիս. բո­լորն ալ զինք կը ճանչ­նա­յին որ­պէս՝ «հա­յը» «Ο  Αρμένης» - «­Հա­յը»՝ թա­տե­րա­կա­նա­ցո­ւած եւ ինք­նա­կեն­սագ­րա­կան երկ մըն է, որ կը...

Հաղորդագրութիւն

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 15 ­Մարտ 2017ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, ըն­դա­ռա­ջե­լով «Ա­թէնք ­Քա­ղա­քի ­Վու­րու-Էվ­թաք­սիա ­Թան­գա­րան»ի տնօ­րէ­նու­թեան պաշ­տօ­նա­կան հրա­ւէ­րին, յա­նուն ­Յու­նա­հա­յոց ­Կա­թո­ղի­կո­սա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Կո­մի­տաս Արք. Օ­հա­նեա­նի՝ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի...

Հ.Օ.Մ.ի կրթանպաստ

­ Կի­րա­կի՝ 12 ­Մարտ 2017ին, ­Գո­մո­թի­նիի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւած Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Հայ Գ­թու­թեան ­Խա­չի ­Գո­մո­թի­նիի «Է­րե­բու­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց գնա­հա­տան­քի հա­ւաք մը...

Հ. Կ. Խաչի արիւնատուութիւնը

Իր յա­ջող ա­ւար­տին հա­սաւ ե­րէկ, ­Կի­րա­կի՝ 19 ­Մար­տին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հէն ներս ի­րա­կա­նա­ցած Հ. Կ. ­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ա­րիւ­նա­տո­ւու­թեան երկ­րորդ փու­լը։...

Նախարար Կարէն Միրզոյեանի հանդիպումները

Հ.Յ.Դ. ­­Յու­նաս­տա­նի ­­Հայ ­­Դա­տի ­­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ «­­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը» նիւ­թով ե­ռօ­րեայ ե­լոյթ­նե­րուն ա­ռըն­թեր, նա­խա­պէս առ­նո­ւած ժա­մադ­րու­թեամբ, Ար­ցա­խի ­­Հան­րա­պե­տու­թեան ար­տա­քին գոր­ծոց նա­խա­րար ­­Կա­րէն ­­Միր­զո­յեան հան­դի­պում­նե­րու...

Հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց

­Պե­ղո­պո­նէ­զի հա­մալ­սա­րա­նի հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­րէկ ­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Մարտ 2017ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին, Ա­թէն­քի ­Փան­տիօ հա­մալ­սա­րա­նի Փ­լա­քա­յի մէջ տե­ղա­կա­յո­ւած ­Մի­ջազ­գա­յին...

Մ­շա­կու­թա­յին հա­ւաք ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ

­Կի­րա­կի՝ 12 ­Փետ­րո­ւար 2017ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ետք, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Հա­մազ­գա­յի­նի «­Ղա­զա­րոս ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ տե­ղի ու­նե­ցաւ «սուր­ճի եւ մշա­կոյ­թի» հա­ւաք «­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրա­հէն...
- Advertisement -