Հանդիպումներ՝ «Birthright Armenia»ի կրթական ծրագիրներուն համար

«Birthright Armenia» կազմակերպութեան տնօրէն՝ պրն. Սեւան Գապաքեան, երեք հանդիպումներու ընթացքին պիտի ներկայացնէ երիտասարդներուն ուղղուած կազմակերպութեան կրթական ծրագիրները: Հանդիպումները ուղղուած են այն երիտասարդներուն, որոնք կը փափաքին այցելել Հայաստան եւ...

«Հայաստան» Համահայկական Հիմնադրամի Յունաստանի մարմինը հատեց Ամանորի գաթան

«­Հա­յաս­տան» ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մար­մի­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Ուր­բաթ՝ 26 ­Յու­նո­ւար 2018ի ե­րե­կո­յեան, ու­նե­ցաւ իր Ա­մա­նո­րի գա­թա­յի հա­տու­մը: ­Ներ­կայ գտնո­ւե­ցան հայ­կա­կան յա­րա­նո­ւա­նու­թեանց պե­տե­րը,...

Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Արամ Ա. Կաթողիկոսի դասախօսական ելոյթ Աթէնքի Զողրաֆու համալսարանի հանդիսասրահին մէջ...

Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կո­սի հո­վո­ւա­պե­տա­կան այ­ցե­լու­թեան ա­ռի­թով, Ա­թէն­քի Զողրաֆու հա­մալ­սա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ յա­տուկ դա­սա­խօ­սա­կան ե­րե­կոյ, ո­րուն պի­տի դա­սա­խօ­սէ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տը,...

«­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը»

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ Ար­ցա­խին նո­ւի­րո­ւած ե­ռօ­րեայ ե­լոյթ­ներ՝ «­Մեր հե­րո­սա­կան Ար­ցա­խը» խո­րագ­րով Ա­թէնք 13 — 15 ­Մարտ 2017 Ժո­ղովր­դա­յին հա­ւաք Եր­կու­շաբ­թի 13 ­Մարտ 2017, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30ին, Ֆիք­սի «Ա­րամ...

Լուրեր Ազգային Առաջնորդարանէն

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ե­րեք­շաբ­թի՝ 21 ­Յու­նո­ւար 2020ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ արք. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան, ա­տե­նադ­պիր ­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան...

­Մահ` հա­յա­սէր ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տո­ւի

­Հինգ­շաբ­թի՝ 30 ­Յու­լի­սին, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Նի­քէա­յի նախ­կին քա­ղա­քա­պետ եւ հել­լէն խորհր­դա­րա­նի նախ­կին ե­րես­փո­խան ­Վե­րա ­Նի­քո­լաի­տու, եր­կա­րա­տեւ հի­ւան­դու­թե­նէ յե­տոյ։ Ծ­նած էր 1945ին եւ...

Համաժողովրդային բողոքի հաւաք

Համաժողովրդային բողոքի հաւաք Ատրպէյճանի յարձակողականութեան դէմ Չորեքշաբթի՝ 30 Սեպտեմբեր 2020, երեկոյեան ժամը 5-ին, Սինտաղմայի հրապարակին վրայ: Պիտի կիրարկուին առողջապահական եւ հեռաւորութիւն

Հ. Կ. ԽԱՉԻ պտոյտը՝ դէպի «Սինեվրօ»

Շ. Է. Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի «­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղին ­Վար­չու­թիւ­նը 2017ի ­Յու­նիս 4ին ամ­բող­ջա­ցուց իր գար­նա­նա­յին պտոյտ­նե­րու շար­քը՝ այ­ցե­լե­լով ­Պե­լո­պո­նէ­սի Ա­խա­յիա ­Նա­հան­գի «­Սի­նեվ­րօ» գիւ­ղի դրախ­տան­ման մէկ վայ­րը,...

­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թիւ­նը եւս իր բո­ղո­քի ցա­սու­մը ար­տա­յայ­տեց Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կում­նե­րուն դէմ

­Կի­րա­կի, 18 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00-էն սկսեալ, կազ­մա­կեր­պութեամբ Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­յու­թիւ­նը «Ս­պի­տակ Աշ­տա­րակ»ին մօտ, հա­րիւ­րա­ւոր հա­յոր­դի­նե­րով, իր բո­ղո­քի...

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը` Թեսաղոնիկէի մէջ

Եր­կու­շաբ­թի` 6 ­Յու­նո­ւար 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, Ս.Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս.Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ հան­դի­սա­ւոր Ս.եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, որ մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ...
- Advertisement -