Արցախի ի նպաստ զօրակցութեան հաւաք Աթէնքի մէջ

­Միաս­նա­կա­նու­թեան ո­գիով յու­նա­հա­յու­թիւ­նը իր ընդվ­զու­մը յայտ­նեց Ատր­պէյ­ճա­նի յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան ու ցե­ղաս­պա­նա­կան քա­ղա­քա­կա­նու­թեան դէմ Ատր­պէյ­ճա­նի կող­մէ սան­ձա­զեր­ծո­ւած ընդ­հա­նուր յար­ձա­կու­մին եւ Ար­ցա­խին կող­մէ հրա­դա­դա­րի ըն­դուն­ման ի­րա­կա­նու­թեան տակ, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 20 ­Սեպ­տեմ­բեր...

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΤΣΑΧ  Να μπει τέλος στον παράνομο και απάνθρωπο αποκλεισμό του Αρτσάχ από το Αζερμπαϊτζάν   ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023  Ημέρα συμπαράστασης και αλληλεγγύης στον αγωνιζόμενο...

Բոլորս միասին` Արցախի կողքին

Բոլորս միասին` Արցախի կողքին Կիրակի, 1 Հոկտեմբեր 2023, ժամը 18։00, Սինտաղմայի հրապարակ Պահանջենք Արցախի շրջափակման վերացումը Զօրակցինք Արցախի Հանրապետութեան եւ արցախահայութեան ինքնորոշման իրաւունքին. մերժենք Ատրպէյճանի կազմին մէջ ներառումը, որեւէ կարգավիճակով

Կոչ Յունաստանի Հայութեան

Արցախի մեր քոյրերն ու եղբայրները աւելի քան 8 ամիսներէ ի վեր կը շարունակեն մնալ անմարդկային պաշարման մէջ։ Արցախահայութեան վիճակը ահռելի ծանր է եւ հետզհետէ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­միու­թեան 42-րդ ­բա­նա­կու­մը պսա­կո­ւե­ցաւ յա­ջո­ղու­թեամբ (նկարներ)

Ինչ­պէս ար­դէն հա­ղոր­դած էինք կարճ ժա­մա­նակ ա­ռաջ, 25 Օ­գոս­տո­սին, Ասթ­րոս ­Քի­նու­րիա­սի քա­ղա­քա­պե­տա­կան յա­տուկ բա­նա­կա­վայ­րէն ներս, իր դռնե­րը բա­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի պա­տա­նե­կան միու­թեան 42-րդ ­բա­նա­կու­մը,...

«­Մենք» թեր­թի­կ

Դպ­րո­ցա­կան վե­րա­մու­տին ա­ռի­թով, ներ­կայ թի­ւին մէջ կը հրա­տա­րա­կենք Հ.Կ.­Խա­չի «Ա. եւ Ժ. ­Ճէ­նա­զեան» ազ­գա­յին միջ­նա­կարգ վար­ժա­րա­նի ա­շա­կեր­տու­թեան գրու­թիւն­նե­րը, թեր­թի­կի մը ձե­ւին տակ, որ կը...

Վաղուան հունձքին ակնդէտ

«Մ­շա´կ, ցա­նէ՛.- յա­նուն նօ­թի թշո­ւա­ռին ­Թող գոգ­նո­ցէդ կէս չել­լէ ափդ բնաւ. Աղ­քատ մ’այ­սօր ճրա­գին մէջ տա­ճա­րին ­Վա­ղո­ւան հունձ­քիդ հա­մար վեր­ջին ձէ­թը դրաւ։» ­Ցան՝ ­Դա­նիէլ ­Վա­րու­ժան Կր­թու­թիւնն ու կրթա­կան հա­մա­կար­գը...

Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան խօս­քը դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տին ա­ռի­թով

Սեպ­տեմ­բե­րը դպրո­ցա­կան վե­րա­մու­տի ա­միս է, ակմ­բա­յին ու ժո­ղո­վա­կան կեան­քի վե­րաշ­խու­ժաց­ման եւ միու­թե­նա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ծրագ­րու­մի ա­միս: ­Բա­րի եւ յա­ջող աշ­խա­տանք­նե­րով լի տա­րեշր­ջա­նի մաղ­թանք­ներ կ­՚ուղ­ղենք քոյր միու­թիւն­նե­րուն...

Յունաստանի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի սկաուտական բանակումը (նկարներ)

ՎԻԳԷՆ ՄԻՆԱՍԵԱՆ 1-6 Օ­գոս­տոս 2023-ին, ­Սի­րոս կղզիին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ միջ­փա­ղան­գա­յին բա­նա­կու­մը, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան փա­ղան­գի 15 քոյ­րեր եւ եղ­բայր­ներ, ­Յու­նաս­տա­նի Հ.Մ.Ը.Մ.-ի 4 սկաու­տա­կան մաս­նա­ճիւ­ղե­րէն (Ա­թէն­քի,...

Հայկական պարախումբը հմայեց յոյն հասարակութիւնը (նկարներ)

­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան «­­­Բա­րե­կա­մու­թիւն» պա­րա­խում­բը, Աղ­րի­նիօ քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նէն հրա­ւէր ստա­ցած ըլ­լա­լով՝ մի­ջազ­գա­յին ժո­ղովր­դա­յին պա­րե­րու փա­ռա­տօ­նին մաս­նակ­ցե­լու, 23-27 Օ­գոս­տո­սին ­Յու­նաս­տան գտնո­ւե­ցաւ եւ ներ­կա­յա­ցուց հայ­կա­կան ժո­ղովր­դա­կան պա­րե­րու տպա­ւո­րիչ...
- Advertisement -