Հոգեհանգիստ — Ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ նահատակ տղոց յիշատակին

Կազմակերպութեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական միութեան Կեդրոնական վարչութեան Կիրակի, 28 Յուլիս 2024-ի առաւօտեան, Աթէնքի Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ եկեղեցւոյ մէջ մատուցուե-լիք Սուրբ եւ Անմահ Պատարագի աւարտին, հոգեհանգստեան պաշտօն պիտի...

Նորընտիր Առաջնորդ Հայր սուրբը կը ստանայ Վեհափառ հօր օրհնութիւնը եւ կը...

Ե­րեք­շաբ­թի, 16 ­Յու­լիս 2024-ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի նո­րըն­տիր Ա­ռաջ­նորդ գերպ. Տ. ­Սա­հակ ծ. վրդ. Ե­մի­շեան հա­սաւ Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վանք։ Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս ըն­դու­նեց ա­ռաջ­նորդ ­Հայր սուր­բը...

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Պատանեկան Միութեան ամառնային բանակում

Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան ­Միու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ բո­լոր պա­տա­նի­նե­րու սպա­սած եւ սի­րած ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը: Այս տա­րի բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի...

Արամ Ա. Կաթողիկոս վաւերացուց Յունաստանի հայոց թեմի առաջնորդական ընտրութիւնը

Եր­կու­շաբ­թի, 1 ­­­Յու­լիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան, ­­Յու­նաս­տա­նի ­­­Հա­յոց ­­­Թե­մի Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­­Ժո­ղո­վը ար­տա­կարգ նիստ գու­մա­րեց՝ օ­րա­կարգ ու­նե­նա­լով նոր ա­ռաջ­նոր­դի ընտ­րու­թիւն։ Ա­րամ Ա. ­­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տին պաշ­տօ­նա­կան նա­մա­կը, ուղ­ղո­ւած...

­Համազգա­յինի հայերէնի դասերուն վկայականներու բաշխում

27 ­­Յու­նի­սի լուս­նեակ ե­րե­կո­յին, ա­մա­ռա­յին ջերմ մթնո­լոր­տի մէջ, ­­Հա­մազ­գա­յի­նի Շր­ջա­նա­յին ­վար­չու­թեան կող­մէ տե­ղի ու­նե­ցաւ վկա­յա­կան­նե­րու բաշխ­ման ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը` հա­յե­րէն լե­զո­ւի «4-րդ ­սե­րուն­դէն՝ 5-րդ» բնա­բա­նով ու­սուց­ման...

Հաղորդագրութիւն

Եր­կու­շաբ­թի 1 ­Յու­լիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ե­րես­փո­խա­նա­կան ար­տա­կարգ ժո­ղով՝ միակ օ­րա­կարգ ու­նե­նա­լով նոր թե­մա­կալ...

Հաղորդագրութիւն

­Կի­րա­կի, 23 ­Յու­նիս 2024-ի կա­նուխ ա­ռա­ւօ­տուն, ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան (ներ­կա­յիս թե­միս Ա­ռաջ­նոր­դա­կան տե­ղա­պահ) մեկ­նե­ցաւ Կ­րե­տէ, յա­նուն ­Յու­նաս­տա­նի...

Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Գարէայի մէջ

Այս տա­րի եւս նշո­ւե­ցաւ ­Գա­րէա­յի մա­տու­ռի «Ս. ­Սա­հակ եւ Ս. ­Մես­րոպ» Ս. ­Խո­րա­նի Օծ­ման տա­րե­դար­ձը եւ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը Եր­կու­շաբ­թի, 17 ­Յու­նիս 2024-ի ե­րե­կո­յեան: Ս....

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի ­Պատանեկան միութիւնը 60 տարեկան եղաւ (Նկարներ)

60 տա­րի հայ պա­տա­նի­ներ հա­մախմբո­ւած ա­կումբ­նե­րուն մէջ ա­ռա­ջին պա­տա­ռիկ­նե­րը ստա­ցան ազ­գա­յին ո­գիի, հայ­րե­նա­սի­րու­թեան եւ հայ­կա­կան մշա­կոյ­թի: 60 տա­րի մեծ թի­ւով պա­տա­նի­ներ եւ պար­մա­նու­հի­ներ ան­ցան այս...

Տպաւորութիւններ երկօրեայ արշաւէն

Ա­մա­ռը սկսաւ, ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած հե­տաքրք­րա­կան եր­կօ­րեայ պտոյ­տով, 2-էն-3 ­Յու­նիս։ Երբ ամ­բողջ աշ­խար­հը կը տօ­նէր «Ե­րե­խա­նե­րու ­Պաշտ­պա­նու­թեան ­Մի­ջազ­գա­յին Օր»ը, ­Շա­բաթ...
- Advertisement -