Տ. Մատթէոս քհնյ. Բարաղամեան (Մահուան 50-ամեակին առթիւ)

ՊԱՐԷՏ ՔՀՆՅ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ 50 տա­րի ա­ռաջ, յա­ռա­ջա­ցած տա­րի­քի մէջ, իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ սի­րո­ւած եւ յար­գո­ւած հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Մատ­թէոս քհնյ. ­Բա­րա­ղա­մեան։ Ա­ւա­զա­նի...

­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեան

2 Օ­գոս­տո­սին, Ա­թէն­քի մէջ իր աչ­քե­րը փա­կեց յու­նա­հա­յու­թեան սի­րո­ւած երգ­չու­հի, օ­փե­րա­յի տա­ղան­դա­ւոր մե­նա­կա­տար եւ հայ մշա­կոյ­թի սպա­սար­կու ­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեան։ ­Հայ­կա­կան մշա­կու­թա­յին գան­ձա­րա­նին վրայ իւ­րա­յա­տուկ...

Մահազդ Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեանի

Ոչ եւս է համ­բա­ւա­ւոր երգ­չու­հի ­ Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեան ­Դառն կսկի­ծով ի­մա­ցանք յու­նա­հայ համ­բա­ւա­ւոր եւ սի­րո­ւած երգ­չու­հի ­Ծա­ղիկ ­Գա­զան­ճեա­նի մա­հը, որ պա­տա­հե­ցաւ 2 Օ­գոս­տո­սին՝ հի­ւան­դու­թեան դէմ եր­կար...

Տխրունի — Հ­րայր Ա. քհնյ. Նի­կո­լեան

1973-ի Օ­գոս­տո­սի վեր­ջին օ­րե­րուն, Յու­նաս­տան կը ժա­մա­նէ Մե­ծի Տանն Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան ե­րի­տա­սարդ եւ խոս­տում­նա­լից հո­գե­ւո­րա­կան­նե­րէն մէ­կը, որ այ­նու­հե­տեւ իր կեան­քի ու գոր­ծու­նէու­թեան գլխա­ւոր մէկ...

Արեւմուտքէն հասնող դարաւոր «յոյսերը» եւ մեր միասնութիւնը

ԺԱԳ ՏԱՄԱՏԵԱՆ ­Վեր­ջերս` հա­ւա­քոյ­թի մը ա­ռի­թով հան­դի­պե­ցայ հին ու­սու­ցի­չիս։ Թէեւ տա­րի­նե­րը կ­՚անց­նին, ա­շա­կեր­տը միշտ հնա­րա­ւո­րու­թիւ­նը ու­նի նոր դա­սեր քա­ղե­լու, որ հո­րի­զոն­ներ կը բա­նան նոր մտո­րում­նե­րու։ «­Կի­լի­կիոյ...

­Գէորգ ­Գու­յում­ճեան

Թե­սա­ղո­նի­կա­հայ կեան­քի ծա­ռը տե­րե­ւա­թափ մը եւս ու­նե­ցաւ ան­ցեալ Ապ­րի­լին։ ­Հիւ­սի­սա­յին ­Յու­նաս­տա­նի մէջ յար­գանք վա­յե­լած մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րէն՝ ­Գէորգ ­Գու­յում­ճեան իր աչ­քե­րը փա­կեց 90 տա­րե­կա­նին, ե­տին...

­Հա­յա­սէր զօ­րա­վա­րի մը կո­րուս­տը

2 ­Յու­նի­սին, Ա­թէն­քի մէջ իր աչ­քե­րը փա­կեց ­Յու­նաս­տա­նի ­Զի­նեալ ու­ժե­րու նախ­կին ընդ­հա­նուր հրա­մա­նա­տար, զօ­րա­վար ­Մի­խա­յիլ ­Քոս­թա­րա­քոս։ Ան ծնած էր 1956-ին եւ իր ու­սու­մը կա­տա­րած էր...

Տխրունի — Մայք Տիլ­սի­զեան

Հինգ­շաբ­թի, 27 Ապ­րի­լի օ­րը, Յու­նաս­տա­նի Հա­մազ­գա­յի­նի ըն­տա­նի­քը դժբախ­տու­թիւ­նը ու­նե­ցաւ կորսնց­նե­լու իր վե­թե­րան ան­դամ­նե­րէն՝ Մայք Տիլ­զի­սեա­նը։ Ա­ւե­լի քան 40 տա­րի­նե­րու վաս­տակ դի­զած ըլ­լա­լով հայ մշա­կոյ­թի ան­դաս­տա­նէն...

­­Ռու­բէն ­­Զար­դա­րեան. յի­շո­ղու­թեանս մէջ Ապ­րիլ 24-ի խոր­հուր­դին դի­մաց

ՍԱԳՕ ԱՐԵԱՆ, «­­Ժա­մա­նակ» ­­Բա­ցա­ռիկ յօ­դո­ւած մը ստո­րագրած է ­­Ռու­բէն ­­Զար­դա­րեա­ն, որ կը կրէ ՝ «Վս­տա­հու­թեան օ­ձը» վեր­նա­գի­րը։ ­­Ճիշ­դը ­­Զար­դա­րեա­նը կա­նաչ կող­քով հա­տո­րը (հրա­տա­րա­կու­թիւն՝ ԺԱՄԱՆԱԿ օ­րա­թեր­թի)...

Ս. ­Զա­տիկ՝ տօն ա­զա­տագ­րու­թեան

«Այ­սօր զսպա­սէք չա­րա­չա­րա­նաց ե­լից Իս­րա­յէ­լի փո­խե­ցեր ի փրկու­թիւն հոգ­ւոց ­Զա­տիկ սուրբ յա­րու­թեան քո Ք­րիս­տոս»։ ­Շա­րա­կան ­Հին Կ­տա­կա­րա­նի եբ­րա­յե­ցի­նե­րուն պա­սէ­քի տօ­նը յի­շա­տակն էր Ե­գիպ­տո­սի գե­րու­թե­նէն ա­զա­տագր­ման՝...
- Advertisement -

Վերջին գրառումներ