Օրագիր

Երկուշաբթի, 26 Սեպտեմբեր
Հ.Կ.Խաչի Գարէա-Կեսարիանիի «Աղթամար» մասնաճիւղին կողմէ:

Կիրակի, 2 Հոկտեմբեր
Հ.Կ.Խաչի Շրջանային վարչութեան կողմէ:

Երկուշաբթի-Երեքշաբթի-Չորեքշաբթի 3-4-5 Հոկտեմբեր
Հ.Կ.Խաչի Աթէնքի «Ծովինար» մասնաճիւղի եռօրեայ պտոյտ դէպի Մոնեմվասիա-Մանի:

Կիրակի, 9 ­­Հոկ­տեմ­բեր
Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Գո­քի­նիոյ «­­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղին կող­մէ:

­Կի­րա­կի, 16 ­Հոկ­տեմ­բեր
Հ.Կ.­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կող­մէ:

Երկուշաբթի, 17 Հոկտեմբեր
«Զաւարեան» վարժարանի կողմէ:

Կիրակի, 13 Նոյեմբեր
Հ.Կ.­Խա­չի ­Աթէնքի «Ծովինար» մաս­նա­ճիւ­ղի կողմէ թատրոնի այցելութիւն:

Եր­կու­շաբ­թի-Ե­րեք­շաբ­թի 21-22 ­Նո­յեմ­բեր
Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի կողմէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Փի­լիօ: