­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պետ՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Կա­թո­ղի­կոս, 2022 տա­րին հռչա­կած է «ՍՓԻՒՌՔԻ ՏԱՐԻ»։
Այս ա­ռի­թով, հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Յու­նո­ւար 2022-ին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս յըն­թացս Ս. պա­տա­րա­գի պի­տի ըն­թեր­ցո­ւի ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին պատ­գա­մը։
­Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դը ներ­կայ գտնո­ւե­լու Ս. պա­տա­րա­գին եւ հա­ղոր­դա­կից դառ­նա­լու օ­րո­ւան պատ­գա­մին։
­Հարկ է յի­շեց­նել, թէ քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով, ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի յար­գո­ւին ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ցուց­մունք­ներն ու դա­սա­ւո­րում­նե­րը։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով