­Կի­րա­կի` 2 ­Յու­նո­ւար 2022–ին¸ Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10.00–ին, պի­տի մա­տու­ցո­ւի սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ։

­Սուրբ պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ ԽԱՉԵՐԵԱՆ
Ա­ռաջ­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մին
­Սուրբ աա­տա­րա­գը պի­տի մա­տու­ցա­նէ
­Գե­րա­պա­տիւ Տ. ­Յով­հան­նէս Ծ. Վրդ. ­Սաղ­տը­ճեան
Ա­ռաջ­նոր­դա­կան ­Փո­խա­նորդ ­Յու­նաս­տա­նի ­Թե­մին

­Կը հրա­ւի­րենք մեր ժո­ղո­վուր­դի զա­ւակ­նե­րը մաս­նակ­ցե­լու ա­մա­նո­րեան անդ­րա­նիկ սուրբ պա­տա­րա­գին եւ ա­ղօ­թա­կից ըլ­լա­լու նոր տա­րո­ւան հա­մար առ Աս­տո­ւած բարձ­րա­ցած բա­րե­մաղ­թու­թիւն­նե­րուն։

­Հո­գա­բար­ձու­թիւն
«Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ե­կե­ղեց­ւոյ