­Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Շա­բաթ՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի նոր տա­րո­ւան Ս. ­Պա­տա­րա­գը:
Այս ա­ռի­թով կը հրա­ւի­րենք մեր հա­յոր­դի­նե­րը ե­կե­ղե­ցի, որ­պէս­զի ա­ղօթ­քով, Աս­տու­ծոյ օրհ­նու­թեամբ եւ վե­րա­նո­րո­գո­ւած յոյ­սե­րով սկսին նոր տա­րին:
­Հարկ է յի­շեց­նել, թէ ­Քո­րո­նա հա­մա­ճա­րա­կի պատ­ճա­ռով, ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս կը յար­գո­ւին ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան ցուց­մունք­ներն ու դա­սաւո­րում­նե­րը:

Կ­րօ­նա­կան ժո­ղով