­Շա­բաթ 1.1.2022 — Տօն Տնօրէնութեան ու Անուանակոչութեան
Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի:
Համաշխարհային Օր Խաղաղութեան
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ
­Հինգ­շաբ­թի 6.1.2022 — Տօն Աստուածայայտնութեան — Ջրօրհնէք
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ձայ­նա­ւօր Սուրբ Պա­տա­րագ
ա­պա ­Սուրբ Մկր­տու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը եւ Ջ­րօրհ­նէք։
Ուր­բաթ 7.1.2022 — Օր Մեռելոց
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հան­գիստ։

ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ՆՈՐ ՏԱՐԻ

Ա­թէն­քի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մայնք
­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղե­ցի