Ար­քե­պիս­կո­պո­սա­կան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, ժա­մը 10։00-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:
­
Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նա­հա­յոց թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ
­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ­Հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դէն ջեր­մօ­րէն կը խնդրո­ւի յար­գել՝ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան բո­լոր մի­ջո­ցա­ռում­նե­րը։

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹԻՒՆ