Ու­րա­խու­թեամբ կը ծա­նու­ցենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, թէ Քորո­նա հա­մա­ճա­րա­կի յա­ռա­ջա­ցու­ցած դժո­ւա­րին կա­ցու­թե­նէն ետք եւ ան­շուշտ ա­ռող­ջա­պա­հա­կան նա­խա­րա­րու­թեան ցուց­մունք­նե­րը յար­գե­լով, ­19 Դեկ­տեմ­բերին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը եւ ա­ւան­դա­կան մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը։
Այդ առ­թիւ, ե­կե­ղեց­ւոյս ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րը 21 ­Նո­յեմ­բե­րէն ետք պի­տի այ­ցե­լեն մեր ծխա­կան­նե­րու բնա­կա­րան­նե­րը կամ վա­ճա­ռատու­նե­րը, ստա­նա­լու հա­մար ա­նոնց սրտա­բուխ նո­ւէր­նե­րը։
Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին այլ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն կա­տա­րել, թող բա­րե­ հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել տիկ. ­Մէ­րի ­Կոր­կո­տեա­նին 6980305950 կամ տիկ. ­Մա­րօ Մի­քա­յէ­լեա­նին 210 4901347։ Իսկ ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին մա­տա­ղի ոչ­խար նո­ւի­րել, թող բա­րե­հա­ճին հե­ռա­ձայ­նել ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի գրա­սե­նեա­կը 210 4915823։
Վս­տահ ենք, որ յար­գոյ մեր ժո­ղո­վուր­դը իր սի­րա­յօ­ժար մաս­նակ­ցու­թիւ­նը պի­տի բե­րէ նո­ւի­րա­հա­ւա­քին ու այդ­պի­սով ան իր ուխ­տը պի­տի վե­րա­նո­րո­գէ հան­դէպ մեծ ­Սուր­բին ու ե­կե­ղեց­ւոյ։

Թա­ղա­յին խոր­հուրդ եւ ­Տիկ­նանց մար­մին