Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան ­­Խոր­հուր­դը եւ Խմ­բա­պե­տու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նեն մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, թէ ա­մա­ռո­ւան դա­դա­րէն ետք սկաու­տա­կան շարժ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը վերսկ­սին:

­­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւղ
­­Շա­բաթ՝ 18 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, ժա­մը ժա­մը 17:15 — 18:45

Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւղ
­­Շա­բաթ՝ 18 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, ժա­մը 18:45 — 20:15

­­Գա­րէա­յի խումբ
­­Կի­րա­կի՝ 19 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին, ժա­մը 11:00 — 12:45

­­Բո­լոր ­­Մոկ­լի­նե­րէն, ­­Գայ­լիկ-Ար­ծո­ւիկ­նե­րէն, Ա­րի-Ա­րե­նուշ­նե­րէն,
Ե­րէց-­­­Պար­մա­նու­հի­նե­րէն կը խնդրո­ւի ճշդա­պահ ըլ­լալ ու լրիւ
տա­րա­զով ներ­կայ գտնո­ւիլ ի­րենց մաս­նա­ճիւ­ղի հան­դի­պում­նե­րուն:

***

­­Միջմաս­նա­ճիւ­ղա­յին միօ­րեայ ար­շաւ

­­Կի­րա­կի՝ 19 ­­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ
միջմաս­նա­ճիւ­ղա­յին միօ­րեայ ար­շաւ դէ­պի Այ. Ատ­րէա:
Ար­շա­ւին մա­սին ման­րա­մաս­նու­թիւն­ներ պի­տի փո­խան­ցո­ւին
մաս­նակ­ցող­նե­րուն խմբա­պե­տա­կան կազ­մին կող­մէ:

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ
ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ