­Շա­բաթ` 25 ­Սեպ­տեմ­բեր ժա­մը 20:00-ին, ­Նէա Զ­միռ­նի «Ալ­սոս» պու­րա­կին մէջ։
Ե­լոյթ կ’ու­նե­նայ ­Հա­յաս­տա­նէն յատ­կա­պէս հրա­ւի­րո­ւած «­Նուր ­Պանտ» նո­ւա­գա­խում­բը։

* ­Գէորգ ­Սար­գի­սեան՝ երգ
* ­Սար­գիս Ա­դա­մեան՝ եր­գե­հոն, դաշ­նակ
* ­Շանթ ­Դա­նիէ­լեան՝ ջութակ
­Կը մաս­նակ­ցի ­Թա­մար ­Պար­սա­մեան՝ երգ
­Կը նա­խա­գա­հէ ընկ. Ար­ման Գ­րի­գո­րեան
­
Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Յ.Դ. «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» կո­մի­տէի, Հ.Յ.Դ. Ե­րիտ. ­Միու­թեան «Դ­րօ» խում­բի
­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի

­Մուտ­քը ա­զատ է։