«Համազգային»ի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի ընդհանուր անդամական ժողով

0
17

«Համազգային»ի Ատիկէի «Սօս-Վանի» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ներ­կայ գտնուելու ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղո­վին, որ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ Չորեքշաբ­թի՝ 15 Սեպտեմբեր 2021-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին, Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբի «Աւետիքեան» սրահէն ներս:
Օ­րա­կարգ
— Վար­չու­թեան 2018-2021 նստաշրջանի նիւթաբարոյական տեղեկագրի ըն­թեր­ցում:
— «Համազգային»ի 24-րդ Ներկայացուցչա­կան Ժո­ղո­վի առաջարկներ:
— Պատ­գա­մա­ւոր­նե­րու ընտ­րու­թիւն:
Պիտի պահպանուին համաճարակի սահմանուած առողջապահական դասաւորումները:
Բո­լոր ընկերները դիմակով պէտք է մասնակցին ժողովին:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ