Հրաւէր ընդհանուր անդամական ժողովի

0
21

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գա­րէա-­Կե­սա­րիա­նիի «Աղ­թա­մար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ ընդ­հա­նուր ան­դա­մա­կան ժո­ղով ­Հինգ­շաբ­թի՝ 9 ­Սեպ­տեմ­բեր 2021-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6-ին, շրջա­նի ա­կում­բի բա­կէն ներս:
Օ­րա­կար­գի հար­ցեր
— 2018-2021 նստաշր­ջա­նի նիւ­թա­բա­րո­յա­կան տե­ղե­կագ­րի ներ­կա­յա­ցում եւ քննար­կում:
— Հ.Կ.­Խա­չի յա­ռա­ջի­կայ պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վին ուղ­ղո­ւած ա­ռա­ջարկ­ներ:
— ­Պատ­գա­մա­ւո­րի ընտ­րու­թիւն:
­Մաս­նա­ճիւ­ղի բո­լոր ան­դա­մու­հի­նե­րու ներ­կա­յու­թիւ­նը անհ­րա­ժեշտ է:
­Պի­տի յար­գո­ւին թա­գա­վա­րա­կի առըն­չո­ւող ա­ռող­ջա­պա­հա­կան կա­նոն­նե­րը:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ