­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան
­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան

­Կի­րա­կի՝ 25 ­Յու­լիս 2021-ին
­
­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝
­սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին:
Սկիզբ պատարագի՝ ժա­մը 10-ին:

­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը յար­գե­լու՝
քա­ջա­րի հինգ հա­յոր­դի­նե­րու անձ­նա­զո­հու­թեան
վեհ ա­րար­քը եւ ա­նոնց ան­մար յի­շա­տա­կը:

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. միու­թեան
­Կեդր. վար­չու­թիւն