­Վեր­ջա­պէս այս տա­րի ­Բա­նա­կում…
­Բո­լորս ան­համ­բեր կը սպա­սենք մաս­նակ­ցե­լու եւ միաս­նա­բար հա­ճե­լի փոր­ձա­ռու­թիւն­ներ ապ­րե­լու, տա­սը օ­րե­րու ըն­թաց­քին։
Այս տա­րի Հ. Յ. Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ ­Բա­նա­կումն է։ ­Սե­րունդ­ներ ան­ցած են եւ ի­րենց հո­գիին ու սրտին մէջ պա­հած են ան­մո­ռա­նա­լի յի­շա­տակ­ներ։ Ե­կէք մեր միու­թեան ­Բա­նա­կում­նե­րու պատ­մու­թեան նոր 40-ա­մեակ մը սկսինք։

­Բա­նա­կու­մը տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ
20-30 Օ­գոս­տոս 2021 ­
Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րի մէջ։

Ման­րա­մաս­նու­թիւն­նե­րը պի­տի տե­ղե­կաց­նենք մեր դի­մա­տետ­րի է­ջէն (Facebook):

Հ.Յ.Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ ՄԻՈՒԹԵԱՆ
ԸՆԴՀ. ՎԱՐԻՉ ՄԱՐՄԻՆ