­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ`
­Յու­նա­կան «Էւք­սի­նոս ­Փոն­տոս» միու­թեան եւ
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ
թա­ղա­յին խոր­հուր­դին

­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Մա­յիս 2021, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին։

­Կը խօ­սին՝
­Թեո­տո­սիս ­Քի­րիա­քի­տիս, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մալ­սա­րա­նի ­Պոն­տա­կան ուս­ման ամ­պիո­նի գոր­ծա­կից, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ետք. յի­շո­ղու­թեան, հան­րա­յին պատ­մու­թեան եւ պա­հան­ջա­տի­րա­կան պայ­քա­րի խնդիր­ներ»։

­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեան, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «­Պատ­մա­կան յե­տա­հա­յեացք ­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան մի­ջազ­գա­յին ճա­նաչ­ման աշ­խա­տանք­նե­րուն»։

­Տիգ­րան ­Սար­գի­սեան, Հ.Յ.Դ. ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դամ, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նա­չու­մը ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րուն կող­մէ. պատ­մա­կան անդ­րա­դարձ եւ հե­տե­ւանք­ներ»։

Ե­լոյ­թի կա­րե­լի է դի­տել հա­մա­ցան­ցի հե­տե­ւեալ կապով՝
https://youtu.be/Rcs3_uHkw8A