Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Վար­չու­թեան նախ­կին ա­տե­նա­պետ եղբ. ­­Գառ­նիկ Մկր­տի­չեա­նի մա­հո­ւան ա­ռի­թով, Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Վար­չու­թեան ո­րո­շու­մով ստեղ­ծո­ւած է յա­տուկ ֆոնտ մը, ո­րուն կա­նո­նագ­րու­թիւնն ու աշ­խա­տան­քի ե­ղա­նա­կը այժմ կը մշա­կո­ւին։
Առ այդ, Մկր­տի­չեան ըն­տա­նի­քին եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­­Կեդ­րո­նա­կան ­­Վար­չու­թեան փա­փաքն է, որ եղբ. ­­Գառ­նիկ Մկր­տի­չեա­նի յի­շա­տա­կին կա­տա­րո­ւե­լիք նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը հաս­ցէագ­րո­ւին այս ֆոն­տին՝ միու­թե­նա­կան օգ­տա­կար եւ մնա­յուն ծրա­գի­րով մը յա­ւեր­ժաց­նե­լու հա­մար եղ­բօր յի­շա­տա­կը։
­­Լի­բա­նա­նէն դուրս, նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կա­րե­լի է փո­խան­ցել դրա­մատ­նա­յին հե­տե­ւեալ հա­շի­ւին.-
CREDIT LIBANAIS S.A.L. in BEIRUT — LEBANON
Customer: Mm Comite Central Du Homentmen
Account: 0012002778002
Branch: BOURJ HAMMOUD
IBAN: LB43 0053 00CA USD0 0120 0277 8002
SWIFT Code (BIC): CLIBLBBX
Currency: USD
­­Լի­բա­նա­նի մէջ նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կա­րե­լի է կա­տա­րել «­­Վա­նայ ­­Ձայն», «­­Շաղ­զո­յեան» կեդրոն, երկ­րորդ յարկ։