Դռն­փակ ­Պա­տա­րագ եւ ­Հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն Ար­ցա­խի եւ Հա­յաս­տա­նի նա­հա­տակ­նե­րուն Կի­րա­կի՝ 22 ­Նո­յեմ­բերին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին

­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան
«­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ», ­Նէոս ­Գոզ­մոս