­­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ,
Այ­սօր միաս­նա­կան ո­րո­շում է կա­յա­ցո­ւել «­Մենք ենք, մեր սահ­ման­նե­րը. բո­լորս Ար­ցա­խի հա­մար» խո­րագ­րով հա­մազ­գա­յին դրա­մա­հա­ւաք-ար­շաւ սկսել՝ ա­ջակ­ցե­լու Ար­ցա­խում ա­մուր կանգ­նած մեր քոյ­րե­րին ու եղ­բայր­նե­րին։
­­Ցան­կու­թեան դէպ­քում ­ձեր նո­ւի­րա­տո­ւու­թիւն­նե­րը կա­րող էք կա­տա­րել «­­Հա­յաս­տան» հա­մա­հայ­կա­կան հիմ­նադ­րա­մի ­­Յու­նաս­տա­նի տե­ղա­կան մարմ­նի բան­կա­յին հա­շո­ւե­հա­մա­րին:

Hayastan All-Armenian Fund Greece:
Bank Name: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Bank Acc.: 5195-050350-189
IBAN: GR 410172195000 — 5195-050350-189

Խնդ­րում ենք փո­խանց­ման ժա­մա­նակ նշել
•փո­խան­ցո­ղի ա­նուն/ազ­գա­նու­նը
•նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան նպա­տա­կը անգ­լե­րէ­նով
We Are Our Borders; All for Artsakh