Ս­կաու­տա­կան վե­րա­մուտ

0
112

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դը եւ խմբա­պե­տու­թիւ­նը կը տե­ղե­կաց­նեն մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն եւ Հ.Մ.Ը.Մ.ա­կան քոյ­րե­րուն եւ եղ­բայր­նե­րուն, թէ ա­մա­ռո­ւան դա­դա­րէն ետք սկաու­տա­կան շարժ­ման աշ­խա­տանք­նե­րը կը վերսկ­սին:

­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւղ
­Շա­բաթ՝ 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ին ժա­մը 17:15 — 18:45

Ա­թէն­քի մաս­նա­ճիւղ
­Շա­բաթ՝ 19 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-ին ժա­մը 18:45 — 20:15

Գարէայի խումբ
Կիրակի՝ 20 Սեպտեմբեր 2020-ին ժամը 11:30 — 13:00

­Բո­լոր մոկ­լի­նե­րէն, գայ­լիկ-ար­ծո­ւիկ­նե­րէն, ա­րի-ա­րե­նուշ­նե­րէն, ե­րէց-պար­մա­նու­հի­նե­րէն կը խնդրո­ւի ճշդա­պահ ըլ­լալ ու լրիւ տա­րա­զով ու դիմակով ներ­կայ գտնո­ւիլ ի­րենց մաս­նա­ճիւ­ղի հան­դի­պում­նե­րուն:

Հ.Մ.Ը.Մ.Ի ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ՍԿԱՈՒՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ