Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 16 Օ­գոս­տոս 2020ին Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տո­ւա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար տօ­նը։
Ս­կիզբ Ս. պա­տա­րա­գի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30ին։
Ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի տա­ղա­ւար տօ­նի ա­ւան­դա­կան խա­ղո­ղօրհնէ­քը, ինչ­պէս նաեւ փո­խան Եր­կու­շաբ­թիի ­Մե­ռե­լո­ցի հո­գե­հան­գիս­տը։
Ուս­տի կը հրա­ւի­րենք հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դը, մաս­նա­կից դառ­նա­լու ա­րա­րո­ղու­թեան ու ըմ­բոշխ­նե­լու օ­րո­ւան խոր­հուր­դը։

ԳԵՐԵԶՄԱՆՕՐՀՆԷՔ

Այ­սու կը փո­խան­ցենք մեր ժո­ղո­վուր­դին, ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նի ­Մե­ռե­լո­ցի օ­րո­ւան ա­ռի­թով, Ատ­տի­կէի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րու հո­գե­ւոր հո­վիւ­նե­րու գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը այ­ցե­լու­թեան ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։

ԱԹԷՆՔ
Արժ. Տ. Հ­րայր Աւ. Քհնյ. ­Նի­կո­լեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 Օ­գոս­տոս 2020­ին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 12։00­էն 12։30՝ ԱՌԱՋԻՆ, իսկ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 4։30­ին՝ ԵՐՐՈՐԴ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը։
­Ծա­նօթ.­ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին գե­րեզ­մա­նա­տուն այ­ցե­լել, նա­խընտ­րե­լի է նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւիլ ­Տէր ­Հօր հետ։ ­Հեռ.­6971688110։

ԳՈՔԻՆԻԱ
Արժ. Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 Օ­գոս­տոս 2020­ին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5։30­էն 6։30՝ ՍԽԻՍԹՈՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նը։
­Ծա­նօթ.­ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին գե­րեզ­մա­նա­տուն այ­ցե­լել, նա­խընտ­րե­լի է նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւիլ ­Տէր ­Հօր հետ։ ­Հեռ.­6977547343։

ՆԷՈՍ ԳՈԶՄՈՍ
Արժ. Տ. ­Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 17 Օ­գոս­տոս 2020­ին, ներ­կայ պի­տի գտնո­ւի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00­ին՝ ՎԻՐՈՆԱՅԻ, կէ­սօ­րին ժա­մը 12։00ին՝ ՊՐԱԽԱՄԻԻ (Այ. ­Տի­միթ­րիու) եւ ժա­մը 12։30ին՝ ԱՆՕ ՏԱՖՆԻԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը։ Իսկ կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5։30­ին՝ ՆԷԱ ԶՄԻՌՆԻԻ, ժա­մը 6։00­ին՝ Փ. ՖԱԼԻՐՈՅԻ եւ ժա­մը 6։30­ին՝ ԳԱԼԻԹԷԱՅԻ գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րը։
Իսկ Ս. ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ ծու­խին պատ­կա­նող միւս գե­րեզ­մա­նա­տու­նե­րուն այ­ցե­լու­թիւ­նը պի­տի կա­տա­րո­ւի յա­տուկ ժա­մադ­րու­թեամբ:
­Ծա­նօթ.­ Ա­նոնք ո­րոնք կը փա­փա­քին գե­րեզ­մա­նա­տուն այ­ցե­լել, նա­խընտ­րե­լի է նա­խա­պէս ժա­մադ­րո­ւիլ ­Տէր ­Հօր հետ։ ­Հեռ.­6974431561։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով