Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ’ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։

Համազգայինի արխիւային թղթածրարները՝ իսկապէս ճոխ ու հարուստ գործունէութեան արդիւնք են, որ աւելի քան 70 տարիներու վրայ կ’երկարի։ Անոնց մեծ մասը արդէն միութեան մօտ պահպանուած է ու մի քանի առիթներով ալ ցուցադրուած է հանրութեան։ Այժմ կը ծրագրուի ամբողջական այդ արխիւի թուայնացումը՝ մաշումէ ու փճացումէ փրկելու համար թանկագին նիւթերը։ Առաւել՝ արխիւները պահպանելէ անդին, թուայնացումի աշխատանքը կարեւոր քայլ է, որպէսզի հանրութեան հասանելի դառնան հայկական մշակոյթի հեղինակաւոր պահերը։

Այս իմաստով, կը դիմենք մեր բոլոր հայրենակիցներուն, որոնց մօտ անձնական հաւաքածոներ կրնան ըլլալ՝ թատերական, երգչախմբային, պարախմբային ելոյթներու, մշակութային ձեռնարկներու, երաժշտական կատարումներու, համերգներու յայտագիրներու, լուսանկարներու, երիզներու, յատկապէս պատրաստուած թղթածրարներու, ինչպէս նաեւ ժողովական կեանքի դրուագներէ պահերու, որպէսզի առժամաբար փոխանցուին մեզի, անոնք եւս ներառնելու համար թուայնացման աշխատանքին։ Անձնական հաւաքածոները պիտի վերադարձուին իրենց տէրերուն, թուայնացման աշխատանքին աւարտին։

Կը խնդրուի դիմել հեռաձայնի հետեւեալ թիւերուն (Յուլիանա  6977930424 —  Սիմոն  6944299772)

Համազգայինի Յունաստանի Շրջանային Վարչութիւն