­Յայ­տա­րա­րու­թիւն

0
93

Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւ­նը այ­սու կը տե­ղե­կաց­նէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րուն, թէ «­Քո­րո­նա» ժահ­րի պատ­ճա­ռով եւ հե­տե­ւե­լով ա­ռող­ջա­պա­հու­թեան սպա­սար­կու­թիւն­նե­րու կա­նոն­նե­րուն, յա­ջորդ եր­կու շաբ­թուան հա­մար ա­կում­բին մէջ տե­ղի պի­տի չու­նե­նան հա­ւաք­ներ՝ յատ­կա­պէս մար­զա­կան ե­լոյթ­ներ, պա­րա­խում­բե­րու փոր­ձեր, պա­տա­նե­կան, ե­րի­տա­սար­դա­կան ու սկաու­տա­կան հա­մախմբում­ներ, ինչ­պէս նաեւ՝ ըն­կե­րա­յին ու ըն­տա­նե­կան հա­ւաք­ներ։

Ֆիք­սի «Ա­րամ Մա­նու­կեան» ա­կում­բի վար­չու­թիւն