Կէս լուրջ — կէս կատակ

Համացանցային որսորդութիւններ Տիոկենիս եւ արքայի բանագնացը... ՄԻՆՍԱՐ Օրին մէկը Տիոկենիս, տունի մը սեմին նստած, պնակ մը ոսպ կ’ուտէր... Լման Յունաստանին մէջ, ոսպապուրէն աժան ճաշ չկար... Երկու խօսքով՝ եթէ մէկը...

­Յու­նաս­տան-­Հա­յաս­տան-­Կիպ­րոս ե­ռա­կողմ յու­շա­գիր ստո­րագ­րե­ցին

­Հինգ­շաբ­թի, 23 ­Յու­նի­սին, ­Յու­նաս­տա­նի ­Փաթ­րաս քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Յու­նաս­տա­նի, ­Հա­յաս­տա­նի եւ ­Կիպ­րո­սի մի­ջեւ պե­տա­կան բարձր մա­կար­դա­կի հան­դի­պում մը, ո­րուն ըն­թաց­քին ստո­րագ­րո­ւե­ցաւ յա­տուկ յու­շա­գիր՝...

Առաջնորդ Սրբազան հայրը կը մասնակցի Անթիլիասի մէջ Միւռոնօրհնէքին

Ինչ­պէս հա­ղոր­դած էինք մեր նա­խորդ թի­ւե­րով, 1 ­Յու­լիս 2022-ին, ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ կա­թո­ղի­կո­սու­թեան Ան­թի­լիա­սի մայ­րա­վան­քին մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սրբա­լոյս ­Միւ­ռո­նի օրհ­նու­թեան մե­ծա­շուք ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը,...

YouTube Chanel