Յունաստանի համալսարաններու մուտքի՝ հայորդիներու յաջողութիւններ (Ե. մաս)

Գարամանեան Վալերիա, Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Πανεπιστήμιο Λέσβου Կը խնդրուի, որ յաջողած ուսանողներու անունները փոխանցել «Ազատ Օր»ին:

Նոր միջոցառումներ՝ ամբողջական փակման առաջքը առնելու համար

Ատ­տի­կէի նա­հան­գը եւ Ա­թէնք քա­ղա­քը թա­գա­վա­րա­կի լուրջ տա­րած­ման վտան­գին տակ կը գտնո­ւին։ ­Կա­ռա­վա­րու­թիւ­նը նոր սեղ­մում­ներ յայ­տա­րա­րեց, ո­րոնք ի զօ­րու դար­ձած են Եր­կու­շաբ­թի՝ 21 ­Սեպ­տեմ­բե­րէն,...

Հայաստանի վերանկախացման 29րդ տարեդարձ

21 ­Սեպ­տեմ­բեր 1991-ի ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան վե­րան­կա­խաց­ման հռչա­կու­մը, որ­պէս ժա­ռանգն ու շա­րու­նա­կու­թիւ­նը 1918-ի փա­ռա­պանծ ան­կա­խու­թեան, հայ մար­դուն մէջ ար­մա­տա­ւո­րեց ա­զատ ու ան­կաշ­կանդ ապ­րե­լու ձգտու­մը եւ...

YouTube Chanel