«­Հա­մազ­գա­յին»ի պա­րա­խում­բի փոր­ձեր

«­Հա­մազ­գա­յին»ի ­Պա­րի ­Միա­ւո­րի վար­չու­թիւ­նը ձեզ կը տե­ղե­կաց­նէ, թէ «­Մա­րա­լօ» եւ «­Նա­նօր» խում­բե­րու փոր­ձե­րը տե­ղի պի­տի ու­նե­նան հե­տե­ւեալ ձե­ւով.- «­Մա­րա­լօ» (Գ՛-Դ՛-Ե՛-Զ՛ դա­սա­րան­ներ) «­Զա­ւա­րեան»ի եւ «­Ֆիքս»ի ա­կումբ­նե­րէն...

Պաշտօնեայ կ’ու­զո­ւի

­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նին հա­մար պաշ­տօ­նեայ կ’ուզուի ստանձ­նե­լու հա­մար խո­հա­նո­ցա­յին աշ­խա­տանք եւ ա­կում­բի խնա­մա­տա­րու­թիւնը: ­­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել ընկ. ­­Պօ­ղոս ­­Տէր Ար­թի­նեա­նին՝ հեռձ. 6947939926 եւ ընկ. Ա­րամ ­­Գո­լա­նեա­նին՝...

Պատարագ եւ Սրբալոյս Միւռոնով ջրօրհնէք Գոքինիոյ մէջ

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի, 9 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ սուրբ եւ ան­մահ ­Պա­տա­րագ...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Ս. Գէորգայ զօրավարի տօնին առիթով

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Կի­րա­կի, 2 ­Հոկ­տեմ­բեր  2022-ին, ­Տի­տի­մո­թի­քո­յի  «Ս. ­Գէորգ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի կա­տա­րո­ւի հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ եւ...

Գիրքերու «պազար»

Հ.Մ.Ը.Մ.-ի Աթէնքի սկաուտական մասնաճիւղը 15-16 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻՆ, կը կազմակերպէ գիրքերու «պազար», Նէա Զմիրնիի հրապարակին վրայ։ Բոլոր անոնք, որոնք կը փափաքին նուիրել գիրքեր, նոր կամ գործածուած բոլոր...

Մարզանքը առողջութիւն է

Ըն­կե­րու­հի­ներ ե­կէք մար­զո­ւինք «­Զա­ւա­րեան» կեդրո­նի մար­զա­դաշ­տէն ներս, Ե­րեք­շաբ­թի եւ ­Հինգ­շաբ­թի օ­րե­րը ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 08:45-09:45։ Առաջին հանդիպումը՝ Հինգշաբթի 6 Հոկտեմբերին: ­Մար­զիչ` տի­կին ­Վարդ ­Կէտիկեան։ ­Փա­փա­քող­նե­րը կրնան հե­ռա­ձայ­նել, ըն­կե­րու­հի­ներ...

Ե­ռօ­րեայ պտոյտ

Հ.Կ.­­Խա­չի Ա­թէն­քի «­­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ 3,4,5 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, դէ­պի ­­Մո­նեմ­վա­սիա, Γύθειο, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մա­նի, Ս­թու­փա եւ ­­Քար­տա­մի­լի: Առաջին օրը՝ Մոնեմվասիա եւ գիշերում...

Եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Թի­նօ կղզին ­Չո­րեք­շաբ­թի, 21 եւ ­Հինգ­շաբ­թի, 22 ­Սեպ­տեմ­բեր 2022-ին: Բուլման ինքնաշարժ ճամբայ պիտի ելլէ Ինթերքոնթինենթալ...

Վերամուտ Հայ Կապոյտ Խաչի ազգային վարժարաններու

Երկուշաբթի՝ 12 Սեպտեմբեր 2022-ին կը վերաբացուին Հ.Կ.Խաչի ազգային վարժարանները։ Բացման հանդիսութիւնները, ներկայութեամբ՝ Յունաստանի հայոց թեմի Առաջնորդ ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆի Ազգային Վարչութեան եւ Հ. Կ....

Նորօրհնեալ Սրբալոյս Միւռոնով Ջրօրհնէք եւ Անդաստանի Կարգ Խաչվերացի տօնին առիթով

Հաւատացեալ մեր ժողովուրդի ազնիւ ուշադրութեան կ’ուզենք յանձնել, որ Կիրակի, 11 Սեպտեմբեր 2022-ի առաւօտեան ժամը 10-ին, Նէոս Գոզմոս(Ֆիքս)ի «Ս. Յովհ. Կարապետ» եկեղեցւոյ մէջ, Խաչվերացի տօնին...
- Advertisement -