­Ժա­մա­նա­կա­ցոյց ­Ա­մա­նո­րի եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան ա­րա­րո­ղու­թիւն­նե­րու

­Շա­բաթ 1.1.2022 - Տօն Տնօրէնութեան ու Անուանակոչութեան Տեառն Մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի: Համաշխարհային Օր Խաղաղութեան Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:30-ին ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ ­Հինգ­շաբ­թի 6.1.2022 - Տօն Աստուածայայտնութեան - Ջրօրհնէք Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը...

Ս. Ս­տե­փա­նոս նա­խա­սար­կա­ւա­գի եւ ա­ռա­ջին ­Մար­տի­րո­սի տօ­նին ա­ռի­թով

Ար­քե­պիս­կո­պո­սա­կան Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ ­Կի­րա­կի՝ 26 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021-ին, ժա­մը 10։00-ին, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ: ­ Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ...

Ս. Ծննդեան տօնի արարողութեանց ժամանակացոյց

ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 5 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։00­-ին, Ս. պա­տա­րագ եւ Ս. Ծնն­դեան նա­խա­տօ­նակ ու ա­ւե­տում ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիքս) ե­կե­ղե­ցինե­րուն մէջ։ Ս. ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ԿԱՐԳ ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ...

Տօն Գոքինիոյ «Ս. Յակոբ» եկեղեցւոյ

­Կի­րա­կի` 19 ­Դեկ­տեմ­բեր 2021­-ին, մեծ շու­քով պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ ա­նո­ւա­նա­կո­չու­թեան տօ­նը։ ­Պի­տի պա­տա­րա­գէ, յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ու մա­տա­ղօրհ­նու­թիւ­նը կա­տա­րէ ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց...

Ամանորեան Սուրբ Պատարագ

­Կի­րա­կի` 2 ­Յու­նո­ւար 2022–ին¸ Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ­Մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10.00–ին, պի­տի մա­տու­ցո­ւի սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ ­Սուրբ պա­տա­րա­գի ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի...

«Զոհուած հերոսներու զաւակներ» Հ.Օ.Մ.ի ծրագիր

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ե­րե­խա­նե­րուն խնա­մա­տա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը հաս­տա­տած է «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գի­րը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան,...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

Նոր ­Տա­րուան Ս. ­Պա­տա­րագ

­Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Շա­բաթ՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2022-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Ս. եւ Անմահ Պատարագ եւ մատաղօրհնութիւն Նէոս Գոզմոսի (ֆիքս) «Ս. Յովհ. Կարապետ» եկեղեցւոյ անուանակոչութեան տօնին առիթով Ի գիտութիւն մեր հաւատացեալ ժողովուրդին, կը հաղորդենք,...

Հ.Օ.­Մ.-ը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր:...
- Advertisement -