«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...

«Զոհուած հերոսներու զաւակներ» Հ.Օ.Մ.ի ծրագիր

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ե­րե­խա­նե­րուն խնա­մա­տա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը հաս­տա­տած է «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գի­րը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան,...

­Յայտարարութիւն

Յար­գե­լի ծնողք, ­Ձեր նկա­տո­ղու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ ման­կա­պար­տէ­զի ­Կո­կոն եւ ­Ծա­ղիկ դա­սա­րան­նե­րու ինչպէս նաեւ նա­խակր­թա­րա­նի Ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը սկսած են եւ պի­տի տե­ւեն մին­չեւ ­Յու­նիս...

Հ.Օ.­Մ.-ը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր:...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Գոքինիոյ ­Վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ­մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղո­վին ­Չորեք­շաբ­թի՝ 9 Յունիս 2021-ին, ժա­մը 20։00ին, ­Գոքինիոյ «Զաւարեան» կեդրոնէն ներս։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ 1) ­Վար­չու­թեան նիւ­թա­բա­րո­յա­կան գոր­ծու­նէու­թեան...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ­Ժո­ղով

Հ.Մ.Ը.Մ.ի Աթէնքի ­վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ իր ան­դամ­նե­րը ­մաս­նա­ճիւ­ղի Ընդ­հա­նուր ­անդամական Ժո­ղո­վին ­Երկուշաբթի՝ 14 Յունիս 2021-ին, ժա­մը 19։30ին, ­Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբէն ներս։ ­Ժո­ղո­վի օ­րա­կարգ 1) ­Վար­չու­թեան...

­Միօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Փա­լէա Է­փի­տաւ­րօ

«­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս ­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ միօրեայ պտոյտ ­Կի­րա­կի՝ 27 ­Յու­նիս 2021-ին, դէ­պի ­Փա­լէա Է­փի­տաւ­րո­յի գե­ղե­ցիկ ծո­վափ­նեայ գիւ­ղը, ուր փա­փա­քող­նե­րը կրնան նաեւ...

­Հո­գե­հան­գիստ

Եր­ջան­կա­յի­շա­տակ Տ. Տ. Գ­րի­գոր ­Պետ­րոս Ի. ­Կա­թո­ղի­կոս ­Պատ­րիար­քի մա-հո­ւան առ­թիւ՝ ­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. ­Պէ­զա­զեան սուրբ եւ ան­մահ պա­տարագ ու հո­գե­հանգստեան պաշ­տօն պի­տի կա­տա­րէ ­Նէոս...
- Advertisement -