Տօն վերափոխման Սուրբ Աստուածածնի

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի` 15 Օ­գոս­տոս 2021-ին, ­Թե­միս մեր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Սուրբ ­Մա­րիամ Աս­տուա­ծա­մօր վե­րա­փոխ­ման տա­ղա­ւար...

Հոգեհանգիստ-Ոգեկոչում Լիզպոնի հինգ տղոց յիշատակին

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Կեդ­րո­նա­կան վար­չու­թեան ­Կի­րա­կի՝ 25 ­Յու­լիս 2021-ին ­ ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի (­Ֆիք­սի) «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ՝ ­սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին: Սկիզբ պատարագի՝ ժա­մը 10-ին: ­Կը հրա­ւի­րենք բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ. Կ. ­­Խա­չի...

­Միջ­մաս­նա­ճիւ­ղա­յին 18-րդ­ ընդ­հա­նուր բա­նա­կում

­Հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դին ­ Տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ 9-էն 13 Օ­գոս­տոս 2021-ին Այ. Անտ­րէա­յի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս: ­Մաս­նակ­ցու­թեան հա­մար դի­մել տեղ­ւոյն սկաու­տա­կան խոր­հուրդ­նե­րուն, Շր­ջա­նա­յին Ս­կաու­տա­կան խոր­հուր­դի ա­տե­նա­պե­տու­հի...

Հ.Յ.Դ ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բա­նա­կու­մը

­Վեր­ջա­պէս այս տա­րի ­Բա­նա­կում... ­Բո­լորս ան­համ­բեր կը սպա­սենք մաս­նակ­ցե­լու եւ միաս­նա­բար հա­ճե­լի փոր­ձա­ռու­թիւն­ներ ապ­րե­լու, տա­սը օ­րե­րու ըն­թաց­քին։ Այս տա­րի Հ. Յ. Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ...

Հ.Օ.­Մ.-ը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր:...

­Յայտարարութիւն

Յար­գե­լի ծնողք, ­Ձեր նկա­տո­ղու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ ման­կա­պար­տէ­զի ­Կո­կոն եւ ­Ծա­ղիկ դա­սա­րան­նե­րու ինչպէս նաեւ նա­խակր­թա­րա­նի Ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը սկսած են եւ պի­տի տե­ւեն մին­չեւ ­Յու­նիս...

«Զոհուած հերոսներու զաւակներ» Հ.Օ.Մ.ի ծրագիր

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ե­րե­խա­նե­րուն խնա­մա­տա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը հաս­տա­տած է «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գի­րը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան,...

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...
- Advertisement -