Ս. Աստուածածնայ Վերափոխման տօնին առիթով Ս. եւ Անմահ Պատարագ Գալամաթայի մէջ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի եւ Ազ­գա­յին վար­չու­թեան տնօ­րի­նու­մով, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Գա­լա­մա­թա­յի ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դին, ­Շա­բաթ՝ 22 Օ­գոս­տոս 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6ին, ­Գա­լա­մա­թա­յի «­Սուրբ...

Հանդիսաւոր Ս. Պատարագ Աթէնքի մէջ Ս. Աստուածածնի Վերափոխման տօնին առիթով

Այ­սու մեր սի­րե­լի ժո­ղո­վուր­դին կը ծա­նու­ցա­նենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 16 Օ­գոս­տոս 2020ին, Ս. Աս­տո­ւա­ծած­նի ­Վե­րա­փոխ­ման տօ­նին ա­ռի­թով, Ա­թէն­քի «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր...

ՏՕՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՍՈՒՐԲ ԱՍՏՈՒԱԾԱԾՆԻ

Ի գի­տու­թիւն հա­ւա­տա­ցեալ մեր ժո­ղո­վուր­դին, այ­սու կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Կի­րա­կի՝ 16 Օ­գոս­տոս 2020ին Ա­թէն­քի, ­Գո­քի­նիոյ ու ­Նէոս ­Գոզ­մո­սի...

Կ­՚ու­զո­ւի

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար դպրո­ցա­կան ինք­նա­շար­ժի ու­ղեկ­ցող, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան ի­րենց դի­մում­նե­րը յանձ­նել Ազ­գա­յին...

Դիմում Հայ Կապոյտ Խաչի «Թագուհի Փաշայեան» մրցանակի

Հա­ւա­տա­րիմ՝ ­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի կրթա­կան եւ դաս­տիա­րակ­չա­կան նպա­տակ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­լով, որ փայ­լուն նոր սե­րունդ մը մեծ հպար­տանք է մեր բո­լո­րին հա­մար, Հ....

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ԿՈՉ

­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ եւ յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ձեր ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զէ յանձ­նել, թէ անց­նող տա­սը...

Կ­՚ու­զո­ւին

­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ազ­գա­յին վար­ժա­րան­նե­րուն հա­մար՝ *Վ­կա­յեալ օգ­նա­կան ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի, կի­սա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նին հա­մար: ­*Մաք­րող, լիա­ժամ աշ­խա­տան­քի կար­գով, 2020-2021...

Համազգայինի արխիւներու թուայնացում

Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ'ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...
- Advertisement -