Վրիպում

Համազգայինի Շրջ. Վարչութեան կողմէ Երկուշաբթի՝ 5 Ապրիլի յայտարարութեան մէջ ակամայ վրիպած է վարչութեանս շնորհակալական խօսքը Նէոս Գոզմոսի (Ֆիքսի) «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ թաղային խորհուրդին, որու...

Հայոց Ցեղասպանութեան 106-ամեակին առիթով-Արիւնատուութիւն

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Կ.­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան ­­­Կի­րա­կի՝ 4 Ապրիլ 2021ին Ֆիքսի «Արամ Մանուկեան» ակումբին մէջ ժա­մը 10։00-14։00 Ուշադրութիւն Նկատի պէտք է առնուի, թէ արիւնատուութեան գործընթացը պիտի կատարուի «Քորոնա» ժահրի նախզգուշութեան եւ...

Մեծ Պահոց արարողութեանց ժամանակացուցակ

Յու­նաս­տա­նի ­­Հա­յոց ­­Թե­մի Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վը հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին այ­սու կը ներ­կա­յաց­նէ, ­­Թե­մի մեր բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն ներս՝ քա­ռաս­նօ­րեայ ­­Մեծ ­­Պա­հոց Ա­րե­ւա­գա­լի ու Հս­կու­մի ժա­մեր­գու­թեանց ժա­մա­նա­կա­ցու­ցա­կը։ Ս. Գ­րի­գոր...

Հ.Օ.­Մ.-ը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը

Մամլոյ Հաղորդագրութիւն Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը կը հո­վա­նա­ւո­րէ ­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­նե­րը Ի տես Ար­ցա­խեան երկ­րորդ պա­տե­րազ­մին, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թիւ­նը (Հ.Օ.Մ.) «Որ­բախ­նամ» ծրա­գի­րը վե­րա­նո­ւա­նեց «­Զո­հուած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գիր:...

­Յայտարարութիւն

Յար­գե­լի ծնողք, ­Ձեր նկա­տո­ղու­թեան կ’ու­զենք յանձ­նել, թէ ման­կա­պար­տէ­զի ­Կո­կոն եւ ­Ծա­ղիկ դա­սա­րան­նե­րու ինչպէս նաեւ նա­խակր­թա­րա­նի Ա­ռա­ջին դա­սա­րա­նի ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րը սկսած են եւ պի­տի տե­ւեն մին­չեւ ­Յու­նիս...

«Զոհուած հերոսներու զաւակներ» Հ.Օ.Մ.ի ծրագիր

­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­ցա­խեան պա­տե­րազ­մին զո­հո­ւած զի­նո­ւոր­նե­րու ե­րե­խա­նե­րուն խնա­մա­տա­րու­թիւն ա­պա­հո­վե­լու հա­մար, ­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան (Հ.Օ.Մ.) ­Կեդ­րո­նա­կան ­վար­չու­թիւ­նը հաս­տա­տած է «­Զո­հո­ւած ­Հե­րոս­նե­րու ­Զա­ւակ­ներ» ծրա­գի­րը: ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան ­Պաշտ­պա­նու­թեան նա­խա­րա­րու­թեան,...

Գ­նա­հա­տան­քի խօսք

­Հայ Օգ­նու­թեան ­Միու­թեան 72-րդ ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը ե­կաւ վե­րա­նո­րո­գե­լու մեր նո­ւի­րեալ ան­դամ­նե­րուն ուխտն ու նո­ւի­րու­մը՝ ­Միու­թեանս ա­ռա­քե­լու­թեան նկատ­մամբ: Անց­նող մէկ ու կէս տա­րո­ւան ըն­թաց­քին...

«Հ.Օ.Մ.ի կրթա­թո­շակ»

Հ.Օ.Մ.ը գի­տակ­ցե­լով, թէ ազ­գա­պահ­պան­ման ներ­կայ օ­րե­րուն կա­րե­ւոր է նոր սե­րուն­դի բարձր կրթու­թիւն ստա­նա­լը, որ­պէս­զի ի­րենց մտա­ւո­րա­կան եւ գի­տա­կան ամ­բողջ պա­շա­րը օր մը ի սպաս...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

Ըն­թաց­քի մէջ են «­Հա­մազ­գա­յին»ի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան փոք­րիկ գրա­դա­րա­նի կազ­մա­ւոր­ման եւ թուագր­ման աշ­խա­տանք­նե­րը։ ­Վար­չու­թեանս նո­ւի­րո­ւած եւ պատ­կա­նող բո­լոր գիր­քե­րը զե­տե­ղո­ւած են «Ա­զատ Օր»ի գրա­սե­նեա­կի «­Հա­մազ­գա­յին»ի...
- Advertisement -