Սուրբ Պատարագ եւ հոգեհանգիստ Հաճնոյ հերոսամարտի 100-ամեակին առիթով

­Կի­րա­կի` 25 ­Հոկ­տեմ­բեր 2020-ին, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղե­ց­ւոյ մէջ, ս. եւ ան­մահ ­պա­տա­րագ պի­տի մա­տու­ցո­ւի եւ ա­ւար­տին հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Հաճ­նոյ...

Արցախի մեր հայրենակիցներու կողքին

Հ.Կ.Խաչի Ֆիքսի «Ռուբինա» մասնաճիւղի վարչութիւնը կը կազմակերպէ յատուկ ճաշատեսակի վաճառք, Կիրակի՝ 1 Նոյեմբեր 2020ին, որպէս դրամահաւաք՝ օգնելու համար Արցախի մեր հայրենակիցները: Վաճառքի ամբողջ հասոյթը պիտի փոխանցուի...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ

­Մեր յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­նե­րուն ու­շադ­րու­թեան կ­’ու­զենք յանձ­նել, թէ ­Հայ Ա­ւե­տա­րա­նա­կան Ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­մարմ­նի, ­Շա­բաթ՝ 7 ­Նո­յեմ­բեր 2020-ի ծրագ­րած ­Տա­րե­կան ­Պա­զա­րը, տե­ղի պի­տի չու­նե­նայ, «­Քո­վիտ 19»...

Վասն հայ­րե­նեաց խա­ղա­ղու­թեան ա­ղօթք եւ մո­մա­վա­ռու­թիւն

27 ­Սեպ­տեմ­բեր 2020-էն ի վեր Ար­ցա­խի հայ­րե­նի հո­ղին եւ ժո­ղո­վուր­դին վրայ Ատր­պէյ­ճա­նա­կան բա­նա­կին կող­մէ շղթա­յա­զեր­ծո­ւած զի­նո­ւո­րա­կան լայ­նա­ծա­ւալ գոր­ծո­ղու­թիւն­նե­րը կը շա­րու­նա­կո­ւին: Այս ծան­րակ­շիռ պայ­ման­նե­րուն տակ,...

Յունաստանի մէջ Հայաստանի Դեսպանութեան յայտարարութիւն

­­Սի­րե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, Այ­սօր միաս­նա­կան ո­րո­շում է կա­յա­ցո­ւել «­Մենք ենք, մեր սահ­ման­նե­րը. բո­լորս Ար­ցա­խի հա­մար» խո­րագ­րով հա­մազ­գա­յին դրա­մա­հա­ւաք-ար­շաւ սկսել՝ ա­ջակ­ցե­լու Ար­ցա­խում ա­մուր կանգ­նած մեր քոյ­րե­րին ու...

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ — ԿՈՉ

­Սի­րե­լի ծխա­կան­ներ եւ յար­գե­լի հայ­րե­նա­կից­ներ, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դը ձեր ու­շադ­րու­թեան կ­՚ու­զէ յանձ­նել, թէ անց­նող տա­սը...

Համազգայինի արխիւներու թուայնացում

Արհեստագիտութեան զարգացումը լաւագոյն հնարաւորութիւնը կ'ընծայէ մեզի, որպէսզի բծախնդիր ու կանոնաւորուած ձեւով կազմակերպենք Համազգայինի Յունաստանի շրջանի արխիւները։

«Ազատ Օր»ի բաժանորդագրութիւն մը նուիրեցէք ձեր հարազատներուն

Բաժանորդագրութիւնը կարելի է ապահովել՝ «Ազատ Օր»ի տպագիր հրատարակութիւնը ամէն օր ստանալով ցրուիչներուն կողմէ Ելեկտրոնային «PDF» գունաւոր տարբերակով, որ ամէն առաւօտ կ՚ուղարկուի ելեկտրոնային նամակատան (e-mail) միջոցով եւ հասանելի...
- Advertisement -