Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան գա­թա­յի կտրումը

­Կի­րա­կի՝ 14 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գէն ան­մի­ջա­պէս ետք, կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նանց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն, ե­կե­ղեց­ւոյ յա­րա­կից «­Տէր-­Զա­քա­րեան»...

Թե­սա­ղո­նի­կէի դպրո­ցի գա­թա­յի կտրու­մը

­Շա­բաթ՝ 13 ­Յու­նո­ւար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 12ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս, տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թեան հո­վա­նա­ւո­րու­թեան տակ գտնո­ւող ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան...

Եպիսկոպոսական հանդիսաւոր Պատարագ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժամը 10։30ին, «Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ» ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ մայր ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ՝ ­Յի­սուս Ք­րիս­տո­սի Ս....

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ Հ.Յ.­Դ. ՅՈՒՆԱՍՏԱՆԻ ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ­ԿՈՄԻՏԷԻ

Փա՜ռք ու պա­տի՜ւ հայ ժո­ղո­վուր­դին Կեց­ցէ՛ 28 ­Մա­յիս 1918՝ հայրենա­կերտ թո­ւա­կա­նը Հայ­րե­նա­կից­ներ, Ար­դէն իսկ թե­ւա­կո­խած ենք 2018 հայրենակերտ թո­ւա­կա­նը՝ հայ ժողո­վուր­դի մե­ծա­գոր­ծու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձը: ­Մա­յի­սեան պան­ծա­լի յաղ­թա­նա­կին,...

Դոկտ. Հրայր ճէպէճեան այցելեց Ազգային Առաջնորդարան

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, որ Եր­կու­շաբ­թի՝ 8 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան, Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դար­նի իր գրա­սե­նեա­կէն ներս, ըն­դու­նեց...

­Տօ­նա­կան «աշ­խա­տա­նոց»

Ա­բի­կեան Ա­նի ­Տօ­նա­կան օ­րե­րու ա­ռի­թով ստեղ­ծա­գոր­ծա­կան եւ տպա­ւո­րիչ ներ­կա­յա­ցում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Հինգ­շաբ­թի՝ 21 ­Դեկ­տեմ­բեր 2017ին, Հ.Կ.­Խա­չի « ­Զա­ւա­րեան» վար­ժա­րա­նի ման­կա­պար­տէ­զին մէջ, ուր ներ­կայ էին...

­Մեր բա­կի խա­ղե­րը

­Խա­ղե­րը կա­րե­ւոր մաս կը կազ­մեն փոք­րիկ­նե­րու զար­գաց­ման մէջ: ­Խա­ղե­րէն կը սոր­վինք համ­բե­րու­թիւն, հան­դուր­ժո­ղա­կա­նու­թիւն, խմբա­յին հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թիւն... ­Խա­ղե­րը կ­՚ա­ւելց­նեն ինք­նավս­տա­հու­թիւնն ու ինք­նա­ճա­նա­չու­մը: ­Մենք ալ՝ գի­տակ­ցե­լով վե­րը նշո­ւած դրա­կան...

Մ­շա­կոյ­թի օր

Ա­նուշ ­Ֆեն­տեան 2017-2018 դպրո­ցա­կան տա­րեշր­ջա­նի սկիզ­բը, Հ.Կ.Խ.ի «­Զա­ւա­րեան» եւ «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րան­նե­րու հայ ու­սուց­չա­կան կազ­մե­րուն լիա­գու­մար նիս­տին, ո­րո­շո­ւե­ցաւ ­Հոկ­տեմ­բեր ամ­սո­ւան մէջ, «­Թարգ­ման­չաց օր»ո­ւան...

Ս. Ծննդեան եւ Աստուածայայտնութեան տօնը՝ Թեսաղոնիկէի մէջ

­Շա­բաթ՝ 6 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, Ս. Ծնն­դեան եւ Աս­տո­ւա­ծա­յայտ­նու­թեան տօ­նին առ­թիւ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ։ Ս....

2018ի առաջին Սուրբ Պատարագ եւ տարեմուտի գաթայի կտրում

Երկուշաբթի՝  1 Յունուար 2018ին, Նոր Տարուան առաջին առաւօտուն, Ֆիքսի  Ս. Կարապետ Եկեղեցւոյ մէջ, տարուան առաջին Ս. Պատարագը մատուցուեցաւ ժամը 10:30ին: Պատարագիչը շրջանի հոգեւոր հովիւ...
- Advertisement -