Բողոքի պահանջատիրական ցոյց դէպի թրքական դեսպա­նա­տուն (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ Ապ­րիլ 23ի յետ­մի­ջօ­րէի կա­նուխ ժա­մե­րէն սկսեալ, ­­Նէա Զ­միռ­նիի յու­շա­կո­թո­ղին առ­ջեւ հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թե­նէն եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղու­մէն ետք, ­Սին­տաղ­մա­յի հրա­պա­րա­կը ո­ղո­ղո­ւե­ցաւ հա­րիւ­րա­ւոր յու­նա­հայ պա­տա­նի­նե­րով ու...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում (նկարներ)

Եր­կու­շաբ­թի՝ 23 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ մեծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցին ոգեկոչում (նկարներ)

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան դա­տա­պարտ­ման եւ հա­տուց­ման պա­հանջ­նե­րը ներ­կա­յա­ցո­ւե­ցան ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կը միաս­նա­բար տօ­նե­լու յաղ­թա­կան մթնո­լոր­տին մէջ 22 Ապ­րիլ 2018ի ­Կի­րա­կի օ­րը յի­շա­տա­կե­լի էջ մը եւս ա­ւել­ցուց ­Յու­նաս­տա­նի հա­յու­թեան...

Real news & «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής»

Հայոց Ցեղասպանութեան նուիրուած՝ յատուկ անդրադարձ մը պիտի կատարէ Real news թերթը, Կիրակի՝ 22 Ապրիլին հրատարակուելիք իր թիւին մէջ: Կի­րա­կի՝ 22 Ապ­րիլ 2018ի «Το ΒΗΜΑ της Κυριακής» թեր­թի թի­ւին մէջ լոյս պի­տի տես­նէ ­Հ.­Հ. ­Յու­նաս­տա­նի մէջ դես­պան՝ պրն. ­Ֆա­դէյ ­Չար­չօղ­լեա­նի հար­ցազ­րոյ­ցը։

Հայ Կապոյտ Խաչի արիւնատուութեան առաջին փուլը

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ո­գե­կո­չա­կան ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Կի­րա­կի՝ 15 Ապ­րիլ 2018ին ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10-2, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ. Կ. ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թեան...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Թեսաղոնիկէի մէջ

Շաբաթ՝ 21 Ապրիլէն մինչեւ Չորեքշաբթի՝ 25 Ապրիլ (ժամը 10։00 - 22։00) Քարոզչական տաղաւարի գործունէութիւն Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութեան Թեսաղոնիկէի «Սողոմոն Թեհլիրեան» խումբի կազմակերպութեամբ՝ քարոզչական տաղաւար պիտի...

103րդ տարելիցի ձեռնարկներու շարք Աթէնքի մէջ

Հայոց Ցեղասպանութեան 103ամեակ Հայաստանի Անկախութեան Հռչակման 100ամեակ Հրաւէր համայն հայութեան Կեդրոնական Քաղաքական ձեռնարկ Կիրակի՝ 22 Ապրիլ 2018 առաւօտեան ժամը 11։00ին Աթէնքի «Բալլաս» թատերասրահ (Վուքուրեսթիու 5, մեթրօ Սինտաղմա) Կը նախագահէ ընկ.Արթօ Շեմմաս Ողջոյնի...

Հ.Մ.Ը.Մ.ի վոլէյպոլի տղոց խումբը ախոյեան

Ա­րեւմ­տեան Ա­տի­կէի վո­լէյ-պո­լի միու­թեան ա­խո­յեան հռչա­կո­ւե­ցաւ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ խում­բը: Ա­ւար­տա­կան մրցու­մը տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Կի­րա­կի՝ 1 Ապ­րիլ 2018ին, ­Ռեն­տիի ծայ­րէ ծայր, մար­զա­սէր­նե­րով լե­ցուն գոց մար­զա­դաշ­տին մէջ: Հ.Մ.Ը.Մ.ի...

ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

Ա­ռաջ­նորդ Յու­նաս­տա­նի Հա­յոց Թե­մի Գերշ. Տ. Գե­ղամ Արք. Խա­չե­րեան եւ Ազ­գա­յին Վար­չու­թեան ան­դամ տոքթ. Ար­թին Վար­դա­նեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով Ա­թէն­քի մարզ­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին Յու­նաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան ազ­գա­յին տօ­նի՝...

Հ. Կ. Խաչի «Սիրոյ Պազար»ը այս տարի եւս յաջողութեամբ պսակուեցաւ (նկարներ)

Հ. Կ. ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն կա­մա­ւոր ու ջա­նա­դիր աշ­խա­տան­քին ար­գա­սի­քը՝ «­Սի­րոյ ­Պա­զա­րը» հայ­կա­կան ա­ւան­դու­թիւն­նե­րու հան­դի­սադր­ման գե­ղե­ցիկ ձեռ­նարկ է   Եր­կու ա­միս տե­ւո­ղու­թեամբ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ըն­կե­րու­հի­նե­րուն տա­րած ան­սա­կարկ...
- Advertisement -