­Գիր­քի հրա­տա­րա­կու­թիւն

Յու­նաս­տա­նի ­«Հա­մազ­գա­յի­ն»ի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը՝ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կի պան­ծա­լի թուա­կա­նին ա­ռի­թով, հրա­տա­րա­կու­թեան կու­տայ՝ «­Պատ­մա­կան ­Հա­յաս­տա­նի ա­ւանդ­նե­րու հետ­քե­րով» գու­նա­զարդ հրա­տա­րա­կու­թիւ­նը, մեր նոր սե­րուն­դի պատ­մա­կան գի­տե­լիք­նե­րու ճա­նաչ­ման, ծա­նօ­թաց­ման ու...

Երբ մշակոյթի շունչը բանաստեղծութեան կը վերածէ… պահը

­Հայ­րե­նի­քը, այ­լեւ հա­յե­րէ­նը, հայ մշա­կոյ­թը եւ հա­յու ստեղ­ծա­գործ ո­գին նոր շունչ հա­ղոր­դե­ցին ­Կի­րա­կի՝ 6 ­Մա­յի­սին ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բէն ներս տե­ղի ու­նե­ցած «­Ճա­նա­չենք մեր...

Առաջնորդ Սրբազան Հայրը ժամանեց Թեսաղոնիկէ

Կ­’ու­զենք մեր ժո­ղո­վուր­դին տե­ղե­կաց­նել, որ ­Չո­րեք­շաբ­թի՝ 9 ­Մա­յիս 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մե­րուն, Ա­թէն­քէն դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէ ու­ղիղ թռիչ­քով, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան ժա­մա­նեց...

Այցելութիւն

­Ազգային Առաջնորդարանի դիւանը կը հաղորդէ Հինգ­շաբ­թի՝ 3 ­Մա­յիս 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ ­­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան պաշ­տօ­նա­կան այ­ցե­լու­թիւն տո­ւաւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­թո­ղի­կէ հա­մայն­քի...

Հայոց Ցեղասպանութեան 103րդ տարելիցը Քալամաթայի մէջ

­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան յի­շա­տա­կի տօ­նա­կա­տա­րու­թեանց ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, ­Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րիլ 2018ին, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի ա­ռաջ­նորդ ­Գե­ղամ Արք. ­Խա­չե­րեան եւ Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղո­վի ան­դամ­ներ, Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան...

Գիրքի շնորհանդէս

Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին» Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին Միու­թեան Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան, եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի «Իա­նոս» գրա­խա­նու­թին, Հինգ­շաբ­թի՝ 26 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7ին,...

Ան­դա­մա­կան ժո­ղով՝ Գո­քի­նիոյ մէջ

Հ. Կ. Խա­չի Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը Ապ­րիլ 30ին գու­մա­րեց հեր­թա­կան ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» Կեդ­րո­նէն ներս՝ «­Հա­յաս­տա­նի ա­ռա­ջին Հան­րա­պե­տու­թեան ան­կա­խու­թեան 100ա­մեա­կը» օ­րա­կար­գով: Ցու­ցադ­րե­ցինք «­Հա­յաս­տա­նի Հան­րա­պե­տու­թիւն...

Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լիցը ­Գա­վա­լա­յի մէջ (նկարներ)

­Շա­բաթ՝ 28 Ապ­րի­լի ե­րե­կո­յեան՝ ­Գա­վա­լա­յի «Եոր­ղոս ­Փավ­լի­տիս» հա­մեր­գաս­րա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 103րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով։ ­Ձեռ­նար­կը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին...

Ա­շա­կեր­տա­կան «աշ­խա­տա­նոց» մը

­Յու­նա­կան երկ­րոր­դա­կան վար­ժա­րա­նի մը ա­շա­կեր­տու­թիւ­նը՝ իր դաս­տիա­րակ­նե­րու հա­մա­գոր­ծակ­ցու­թեամբ ազ­գա­յին ու քա­ղա­քա­կան հար­ցե­րով զբա­ղե­լու եւ իր քա­ղա­քա­ցիա­կան ան­հա­տա­կա­նու­թիւ­նը ար­մա­տա­ւո­րե­լու նպա­տա­կով նոր դեր մը տո­ւած է՝...

Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի թրքական Հիւպատոսարան

Թե­սա­ղո­նի­կա­հա­յու­թիւ­նը ան­գամ մը եւս իր ե­րի­տա­սար­դու­թեամբ փաս­տեց պայ­քա­րե­լու անն­կուն կամ­քը ­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ Հ.Յ.Դ. ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. ­Թեհ­լի­րեան» Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան, Ե­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ 2018ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 6։00էն սկսեալ, «Ս­պի­տակ...
- Advertisement -