­Յա­ջո­ղու­թեամբ իր ա­ւար­տին հա­սաւ Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բա­նա­կու­մը

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ ­բա­նա­կու­մը իր դռնե­րը փա­կեց 30 Օ­գոս­տո­սին, ­Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս։ ­Մօտ 75 պա­տա­նի­ներ, 11 վա­րիչ­նե­րու հսկո­ղու­թեան տակ, գե­ղե­ցիկ բնու­թեան մէջ...

Շ­նոր­հա­կա­լա­կան նա­մակ՝ Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի ըն­ձե­ռած օգ­նու­թեան հա­մար

Ինչ­պէս ար­դէն ծա­նօթ է, Օ­գոս­տո­սի ըն­թաց­քին Է­վիա­յի մէջ բռնկած մեծ հրդեհ­նե­րէն տու­ժած­նե­րուն օգ­նու­թեան հաս­նե­լու հա­մար, Ազ­գա­յին վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պած էր մար­դա­սի­րա­կան օգ­նու­թիւն, անհ­րա­ժեշտ ի­րեր տրա­մադ­րե­լով...

­Հան­դի­պում ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ծե­րա­կու­տա­կան ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տէ­զի հետ

«­Յու­նաս­տան 2021» ­Յանձ­նա­խում­բին կող­մէ կազ­մա­կեր­պո­ւած ֆո­րու­մին մաս­նակ­ցե­լու հրա­ւէ­րով, Ա­թէնք կը գտնո­ւի ­Միա­ցեալ ­Նա­հանգ­նե­րու ­Ծե­րա­կոյ­տի ար­տա­քին հար­ցե­րու յանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ ­Ռո­պըրթ ­Մե­նեն­տէզ, որ բա­ցա­ռիկ ե­լոյթ մը...

Հ.Յ.Դ. ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան բա­նա­կու­մը՝ ­Քա­լա­մո­սի մէջ

­Թա­գա­վա­րա­կի պատ­ճա­ռով տա­րո­ւան մը ընդ­հա­տու­մէն ետք, Ուր­բաթ՝ 20 Օ­գոս­տոս 2021-ի ե­րե­կո­յեան, ­Քա­լա­մո­սի բա­նա­կա­վայ­րէն ներս մեկ­նար­կեց Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թեան 40-րդ ­բա­նա­կու­մը, ո­րուն մաս­նակ­ցու­թիւն կը...

Վերջին ժամ. Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը առկախուած է

Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը առկախուած է Մեր այսօրուան տպագիր թիւով հաղորդած էինք, որ Երկուշաբթի՝ 9 Օգոստոս 2021-ին պիտի մեկնարկէր Հ.Մ.Ը.Մ.ի սկաուտական բանակումը: Սակայն, Աթէնքի շրջակայքը պատահած ահաւոր...

Կեանքէն հեռացած է Այտա Լազեան-Մահլուֆ

Բաւական մեծ ուշացումով տեղեկացանք յունահայութեան համար ծանօթ անձնաւորութեան մը՝ Այտա Լազեան-Մահլուֆի մահը, որ պատահեցաւ մօտ չորս ամիս առաջ Աթէնքի մէջ, 97 տարեկանին։ Այտա Լազեան-Մահլուֆ դուստրն...

Հոգեհանգիստ՝ Լիզպոնի 5 սրտերու 38-րդ ամեակին առիթով

­Կի­րա­կի` 25 ­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ ս. եւ ան­մահ պա­տա­րագ։ Ս. պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զեց՝...

­Հո­գե­հան­գիստ-ո­գե­կո­չում ­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց յի­շա­տա­կին

­Լիզ­պո­նի հինգ տղոց ող­ջա­կիզ­ման 38-րդ ­տա­րե­լի­ցին առ­թիւ, ­­Կի­րա­կի՝ 25 ­­Յու­լիս 2021-ի ա­ռա­ւօ­տուն, ­­Նէոս ­­Գոզ­մո­սի (­­Ֆիք­սի) «Ս. ­­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան պաշ­տօն, կազ­մա­կեր­պո­ւած...

Հ.Կ.Խ.-ի «Լ.եւՍ.Յակոբեան» ազգային վարժարանի «Արթին Գալուստեան» մանկապարտէզի վկայականներու բաշխումի հանդէս

Հ.Կ.Խ.-ի « Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան»ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի «Ար­թին ­Գա­լուս­տեան» ման­կա­պար­տէ­զի վկա­յա­կան­նե­րու բաշ­խու­մի հան­դէ­սի ըն­թաց­քին ման­կա­պար­տիզ­պա­նու­հի ­Վիք­թո­րիա ­Մա­ղա­քեա­նի ուղ­ղած խօս­քը ­Գե­րաշ­նորհ Սր­բա­զան հայր, յար­գար­ժան Ազ­գա­յին վար­չու­թեան...

Ամառնային հայկական շարժապատկերի երեկոյ. «Դաւիթ Բէկ»

14 ­Յու­լի­սի ե­րե­կո­յեան, «Լ. եւ Ս. ­Յա­կո­բեան» վար­ժա­րա­նի բա­կին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ «­Հա­մազ­գա­յին»ի Ատ­տի­կէի «­Սօս-­Վա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պած հայ­կա­կան ա­մառ­նա­յին շար­ժա­պատ­կե­րի ցու­ցադ­րու­թիւ­նը։ Ընտ­րո­ւա­ծը՝ «­Դա­ւիթ ­Բէկ»,...
- Advertisement -