­Յե­տաձ­գո­ւած

Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» Ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ եւ վաս­տա­կա­ւոր ու­սու­ցի­չի, ինչ­պէս նաեւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ան­դա­մի Ս­թաւ­րօ - ­Խա­չիկ Ա­պա­րեա­նի ա­նակնկալ ու վա­ղա­ժամ...

Ան­հա­ւա­տա­լի եւ ցա­ւա­լի կո­րուստ

Ե­րէկ գի­շեր, սրտի խոր ցա­ւով ի­մա­ցանք Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի եր­կա­րա­մեայ եւ վաս­տա­կա­ւոր ու­սու­ցիչ ՍԹԱՒՐՈՍ (ԽԱՉԻԿ) ԱՊԱՐԵԱ­Նի ա­նակն­կալ ու վա­ղա­ժամ մա­հը։ ­Կը խո­նար­հինք...

Հայ Կապոյտ ­­Խա­չի ­­միջ­վար­չա­կան ժո­ղով

­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին ­­Վար­չու­թիւ­նը գու­մա­րեց միջ­վար­չա­կան ժո­ղով ­­Չո­րեք­շաբ­թի, 8 ­­Յու­նիս 2022-ին, ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­­Զա­քա­րեան-­­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս: ­­Ժո­ղո­վին մաս­նակ­ցե­ցան Հ.Կ.­­Խա­չի Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը, մաս­նա­ճիւ­ղե­րու...

­Հայ ա­շա­կեր­տին դարբ­նո­ցը

ՄԻՀՐԱՆ Ք. ­Ներ­կայ տա­րին կը զու­գա­դի­պի հա­յակր­թա­կան հաս­տա­տու­թիւն­նե­րէն՝ ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խա­չի ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի հիմ­նադ­րու­թեան 60-ա­մեա­կին: Ն­շա­նա­կա­լի ի­րա­գոր­ծում մը, որ կա­րե­լի ե­ղաւ...

­Լոյ­սի նո­րա­շէն վա­ռա­րա­նը

«­Բո­լո­րին շրթնե­րէն կ­՚ար­տա­սա­նո­ւէր մէկ ա­նուն.- ­Տի­կին ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան» Ա­թե­նա­հա­յու­թիւ­նը, ե­րէկ, ­Կի­րա­կի, 10 ­Յու­նիս 1962, ապ­րե­ցաւ իր պատ­մա­կան եւ ան­մո­ռա­նա­լի օ­րե­րէն մէ­կը։ ­Լե­ւոն եւ ­Սո­ֆիա ­Յա­կո­բեան վար­ժա­րա­նի...

Արցախի ճարտարապետութեան նուիրուած դասախօսութիւն Արիստոտելեան համալսարանին մէջ

Ե­րեք­շաբ­թի, 7 ­Յու­նիս 2022-ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Ա­րիս­տո­տե­լեան հա­մալ­սա­րա­նի փի­լի­սո­փա­յու­թեան բա­ժի­նի կի­սանդ­րի­նե­րու եւ դի­մա­քան­դակ­նե­րու ամ­փի­թատ­րո­նին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ շա­հե­կան դա­սա­խօ­սու­թիւն մը, նո­ւի­րո­ւած Ար­ցա­խի միջ­նա­դա­րեան մշա­կու­թա­յին ժա­ռան­գու­թեան։ Ա­րո­ւես­տա­բան,...

­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին նո­ւի­րո­ւած բարձ­րո­րակ գի­տա­ժո­ղով Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ մէջ

­Հայ­կա­կան բարձր ներ­կա­յու­թեամբ եւ մաս­նակ­ցու­թեամբ, 28 եւ 29 ­Մա­յի­սին, Ա­լեք­սանտ­րու­պոլ­սոյ մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ եր­կօ­րեայ գի­տա­ժո­ղով մը՝ նո­ւի­րո­ւած ­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տի 100-րդ ­տա­րե­լի­ցին, ո­րուն մաս­նակ­ցե­ցան...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­ Պա­տա­նե­կան միու­թեան Բանակում 2022

­Յար­քե­լի ծնող­ներ՝ Ու­րա­խու­թեամբ կը յայտ­նենք, թէ ինչ­պէս ա­մէն տա­րի, այս տա­րի եւս Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Պա­տա­նե­կան միու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ բո­լոր պա­տա­նի­նե­րու սպա­սո­ւած եւ սի­րած ա­մառ­նա­յին բա­նա­կու­մը,...

«­Ղա­րա­բա­ղի նու­ռե­րը» «ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն եւ հրա­պա­րա­կա­յին զրոյց

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի եւ «Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թեր­թի միա­ցեալ կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 1 ­Յու­նիս 2022-ին, Ա­թէն­քի Studio News Star Art Cinema սրա­հին մէջ ցու­ցադ­րո­ւե­ցաւ ­Թո­մաս...
- Advertisement -