Ընկ.­ Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեա­նի դա­սա­խօ­սու­թիւն­նե­րը Ա­թէն­քի հա­մալ­սա­րա­նէն ներս

Քա­նի մը օ­րէ ի վեր Ա­թէնք կը գտնո­ւի ­Հա­յաս­տա­նի ­Ման­կա­վար­ժա­կան հա­մալ­սա­րա­նի հա­մաշ­խար­հա­յին պատ­մու­թեան ամ­պիո­նի տնօ­րէն փրոֆ. ­Խա­չա­տուր Ս­տե­փա­նեան, որ իր գի­տա­հե­տա­զօ­տա­կան աշ­խա­տանք­նե­րու ծիրէն ներս...

Հայ Կապոյտ ­Խա­չի ան­դա­մա­կան ժո­ղով ­ Գո­քի­նիոյ մէջ

­Չո­րեք­շաբ­թի, 9 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան, Հ.Կ.­Խա­չի ­Գո­քի­նիոյ «­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կազ­մա­կեր­պեց ան­դա­մա­կան ժո­ղով «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ մաս­նա­ճիւ­ղի ան­դամ­նե­րուն եւ Շրջ. վար­չու­թեան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն։ ­Հա­ւա­քի բա­ցու­մը...

Յու­նա­կան սկաու­տա­կան հա­մախմ­բա­պե­տա­կան ժո­ղով ­Ֆիք­սի ա­կում­բին մէջ

Յու­նաս­տա­նի սկաու­տա­կան ֆե­տե­րա­սիո­նի «­Սա­րո­նի­քոս» ընդ­հա­նուր խնա­մա­կա­լու­թեան խմբա­պե­տու­թեան կող­մէ, ­Կի­րա­կի, 13 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, ­Ֆիք­սի «Ա. ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հին մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ հա­մախմ­բա­պե­տա­կան 65-րդ ­հան­դի­պու­մը։...

Յուշ երեկոյ՝ նուիրուած Սթաւրոս-Խաչիկ Ապարեանին

­­Հայ ­­Կա­պոյտ ­­Խա­չի ­­Գո­քի­նիոյ «­­Զա­ւա­րեան» ազ­գա­յին վար­ժա­րա­նի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուչ­ցա­կան կազ­մի նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Եր­կու­շաբ­թի, 7 ­­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին, վար­ժա­րա­նի սրա­հէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րիտ. ­Միու­թեան ան­դամ­ներ բո­ղո­քե­ցին ատր­պէյ­ճա­նա­կան յար­ձա­կո­ղա­կա­նու­թեան դէմ

Ար­ցա­խի 44-օ­րեայ պա­տե­րազ­մի ա­ւար­տի երկ­րորդ տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 9 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան ­Կեդր. վար­չու­թեան կազ­մա­կեր­պու­թեամբ, ե­րի­տա­սարդ­նե­րու խումբ մը լուռ բո­ղո­քի հա­ւաք...

­Մե­սի­նիա­յի ­Պե­տա­կան Ար­խիւ­նե­րը վե­րա­կեն­դա­նա­ցու­ցին ­Քա­լա­մա­թա­յի հայ գաղ­թա­կան­նե­րու պատ­մու­թիւ­նը

­Քա­լա­մա­թա քա­ղա­քի մոռ­ցո­ւած կամ նոյ­նիսկ կոր­սո­ւած յի­շո­ղու­թիւն­նե­րը դար­ձեալ կեանք ա­ռին ­Շա­բաթ, 5 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ին ­Քա­լա­մա­թա­յի մշա­կու­թա­յին սրա­հէն ներս կազ­մա­կեր­պո­ւած իւ­րա­յա­տուկ ձեռ­նար­կի մը ըն­թաց­քին։ Անդ­րա­դառ­նա­լով Զ­միւռ­նիոյ...

­Փոքր Ա­սիոյ ա­ղէ­տին եւ հա­յե­րու ներ­կա­յու­թեան ­Յու­նաս­տա­նի մէջ նո­ւի­րո­ւած ե­լոյթ

­Հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Նի­քէա-­Ռէն­տի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան եւ Հ.Յ.Դ. ­Գո­քի­նիոյ «­Վա­րան­դեան» կո­մի­տէին, ­Չո­րեք­շաբ­թի, 2 ­Նո­յեմ­բեր 2022-ի ե­րե­կո­յեան, ­Նի­քէա­յի «­Փո­լի­խո­րոս» հա­մա­լի­րէն ներս տե­ղի ու­նե­ցաւ յա­տուկ ե­լոյթ, նիւթ ու­նե­նա­լով՝ «100...

«ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2022» Համա-յունական SOCIAL OLYMPICS մարզական խաղեր

Եր­կու­շաբ­թի, 3 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-էն մին­չեւ ­Շա­բաթ, 8 ­Հոկ­տեմ­բեր, Ա­թէն­քի ­Լութ­րա­քի մար­զին մէջ տե­ղի ու­նե­ցան եր­կու տա­րին մէկ կազ­մա­կեր­պո­ւող «ΛΟΥΤΡΑΚΙ 2022» հա­մա-յու­նա­կան Social Olympics մար­զա­կան...

28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւ­նը ­ Գո­քի­նիոյ մէջ

Ա­մէն տա­րո­ւան նման, այս տա­րի եւս ­Գո­քի­նիոյ հա­յու­թեան կա­ռոյց­նե­րը մաս­նակ­ցե­ցան ­Յու­նաս­տա­նի ազ­գա­յին տօ­նի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րուն, ո­րոնք կազ­մա­կեր­պո­ւած էին շրջա­նի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ։ ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ»...

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­ Միու­թեան 73-րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը

22 եւ 23 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի «Ա­ւե­տի­քեան» սրա­հը դար­ձաւ հա­ւա­քա­վայ­րը Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թեան պատ­գա­մա­ւոր­նե­րուն, ո­րոնք գու­մա­րե­ցին ի­րենց 73-րդ ­Պատ­գա­մա­ւո­րա­կան ժո­ղո­վը,...
- Advertisement -