Ընկ. Յակոբ Տէր Խաչատուրեանի հանդիպումները Աթէնքի մէջ

­Հան­դի­պում ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նին հետ Աշ­խա­տան­քա­յին քա­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք ժա­մա­նած Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր...

Հ.Յ.Դ ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցի­չը Ա­թէնք ժա­մա­նեց

Այ­սօր, ­Հինգ­շաբ­թի՝ 5 ­Մար­տի ա­ռա­ւօ­տուն, աշ­խա­տան­քա­յին քա­ռօ­րեայ այ­ցե­լու­թեամբ Ա­թէնք ժա­մա­նեց Հ.Յ.Դ. ­Բիւ­րո­յի ներ­կա­յա­ցու­ցիչ ընկ. ­Յա­կոբ ­Տէր ­Խա­չա­տու­րեան։ Ծ­րագ­րո­ւած է, որ ան...

Նամակներ խմբագրութեան

«Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի խմբագ­րու­թեան ­­Սի­րե­լի՛ աշ­խա­տա­կից­ներ,­­Հա­յաս­տա­նի ազ­գա­յին գրա­դա­րա­նի եւ ան­ձամբ իմ ա­նու­նից ջեր­մօ­րէն շնոր­հա­ւո­րում եմ ձեզ «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի...

Թեսաղոնիկահայ կեանք

«­Գա­ւաթ մը սուրճ՝ բա­րի նպա­տա­կի հա­մար» եւ Հ.Գ.Խ.ի Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի գա­թա­յի կտրու­մը ­Կի­րա­կի՝ 9 ­Փետ­րո­ւար...

Ազգային Վարչութեան ամանորեայ գաթայի հաւաքոյթը

Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի դի­ւա­նը կը հա­ղոր­դէ, թէ Ազ­գա­յին իշ­խա­նու­թեան ա­մա­նո­րեայ գա­թա­յի հա­ւա­քոյ­թը տե­ղի ու­նե­ցաւ Եր­կու­շաբ­թի­՝ 3 ­Փետ­րո­ւար 2020ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8ին, «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի...

Ցեղասպանութիւններուն նուիրուած բովանդակալից ու ազդեցիկ հրապարակային ելոյթ Փիրէայի «Jeanne D՚Arc» կրթարանէն...

­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու եւ հա­յե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան պատ­մա­կան յու­շին նո­ւի­րո­ւած էր «­Յոյն եւ հայ ժո­ղո­վուրդ­ներ. Եր­կու դա­րա­ւոր մշա­կոյթ­ներ» նիւ­թով հրա­պա­րա­կա­յին ե­լոյ­թը, որ տե­ղի ու­նե­ցաւ...

ՅՈՒՆԱՀԱՅՈՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ԿԱՌՈՅՑ

Առաջնորդ Յունահայոց թեմի, Նախագահ Ազգային վարչութեան եւ Ազգային իշխանութեան ենթակայ բոլոր մարմիններուն Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

Թումանեան 150. Մշակոյթը տօն է մեր ակումբներէններս

ՄԱՐԻԱ ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ-ՏԱՄԱՏԵԱՆ «Ես միշտ ձեզ հետ եմ, ձեր մէջ եմ…» Յ. ­Թու­մա­նեան Ան մեզ...

Հայոց ցեղասպանութեան նիւթով՝ աշակերտական յատուկ դաստիարակչական ելոյթ

­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 105րդ ­տա­րե­լի­ցին եւ հրէա­կան ­Ողջակիզման 75րդ ­տա­րե­լի­ցին ա­ռի­թով, Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բը եւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Ե­րի­տա­սար­դա­կան միու­թիւ­նը, ըն­դա­ռա­ջե­լով ի­րենց...

Նէոս Գոզմոս (Ֆիքս)ի «Ս. Կարապետ» եկեղեցւոյ ընտանիքը այցելեց Առաջնորդ Սրբազանին

Սր­բոց ­Ղե­ւոն­դեանց ­Քա­հա­նա­յից տօ­նին ա­ռի­թով, ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի «Ս. ­Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ­ Նա­րեկ Քհնյ. ­Շա­հի­նեան, ­Թա­ղա­կա­նու­թեան ա­տե­նա­պետ ­Վար­դան ­Պա­պի­կեան եւ նախ­կին ա­տե­նա­պետ...
- Advertisement -