«Համազգային»ի պարախումբին ելոյթը Նէա Զմիռնիի մէջ

­Նէա Զ­միռ­նիի քա­ղա­քա­պե­տու­թեան կող­մէ ա­մէն տա­րի կազ­մա­կեր­պո­ւող ­Մա­յիս 1ի գե­ղա­րո­ւես­տա­կան տօ­նա­կա­տա­րու­թիւն­նե­րը, այս տա­րի եւս, ընդգր­կե­ցին բազ­մա­զան ու բազ­մաբ­նոյթ ե­լոյթ­նե­րու շարք մը, որ ե­կան ամ­րապն­դե­լու...

Տխ­րու­նի — ­Խա­չիկ ­Տա­մա­տեան

­Քա­ռա­սուն օ­րեր ա­ռաջ, կեան­քէն հրա­ժեշտ տո­ւաւ ազ­նիւ եւ հա­մեստ հայ­րե­նա­կից մը՝ յան­ձին ­Խա­չիկ ­Տա­մա­տեա­նի։ ­Հայ­րե­նա­կից մը՝ որ թէեւ շատ զուսպ էր իր շար­ժու­ձե­ւե­րուն կամ ար­տա­յայ­տու­թիւն­նե­րուն...

Յունաստանի պետական համալսարաններու մէջ յաջողած հայ ուսանողներ (Բ. ցանկ)

Ածիլածեան Սերգօ.- ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ Դաւիթեան Շանթ.- ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Խրիսթոֆորիտիս Եաննիս.- TMHMA...

«Վերջին բնակիչը» ժապաւէնի ցուցադրութիւններ

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ եւ ­Յու­նաս­տա­նի մօտ Հ.Հ. դես­պա­նու­թեան գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ Ա­թէն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցան «­Վեր­ջին բնա­կի­չը» ժա­պա­ւէ­նի ցու­ցադ­րու­թիւն­ներ, բե­մադ­րիչ ­Ճի­ւան...

Ս. Ծնունդ եւ Ջրօրհնէք՝ Աթէնքի «Ս. Գրիգոր Լուսաւորիչ» եկեղեցւոյ մէջ

Ա­մա­նո­րեան ու տօ­նա­կան օ­րե­րու խոստմ­նա­լից եւ յու­սադ­րիչ օ­րե­րուն, ­Յու­նաս­տա­նի հա­յոց թե­մի Ատ­տի­կէի շրջա­նի ե­րեք ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, ­Յու­նո­ւար 1ին՝ գո­հա­բա­նա­կան,...

Մեր «Ազատ Օր»ը… (թիւ 2)

ՄԻՆՍԱՐ Սրտ­նե­ղած կը դի­տեմ մայ­թին մէկ ծայ­րը պատռ­տո­ւած վի­ճա­կի մէջ նե­տո­ւած «Ա­զատ Օր»ը, որ փչող խենթ գա­մին, կ’առ­նէ...

Մեծ Եղեռնի հոգեւորական եւ պաշտօնական ոգեկոչում

Եր­կու­շաբ­թի՝ 24 Ապ­րի­լի կէ­սօ­րէ ետք ժա­մը 5ին, ­Նէա Զ­միռ­նիի ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան նա­հա­տա­կաց յու­շար­ձա­նին շուրջ հա­մախմ­բո­ւե­ցաւ հոծ թի­ւով հա­յու­թիւն՝ հո­գե­ւո­րա­կան ա­րա­րո­ղու­թեամբ եւ պաշ­տօ­նա­կան շու­քով ո­գե­կո­չե­լու...

Հայկական մասնակցութիւն

Եր­կու­շաբ­թի՝ 1 ­Յու­նո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00ին, ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին օ­րը, հրա­ւէ­րո­վը՝ ­Մա­կե­դո­նիոյ նա­հան­գա­պետ պրն. Ա­բոս­թո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թա­սի եւ փոխ-նա­հան­գա­պետ տիկ. ­Փա­րաս­քէ­վի ­Փա­թու­լի­տու­յի, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս....

­Մեր «Ա­զատ Օր»ը… (թիւ 6)

ՄԻՆՍԱՐ Երբ «Ա­զատ Օր»ին մեր կող­մէն այս­պէս կնքուած՝ «­Սուրբ Եր­րոր­դու­թիւն»ը, այ­սինքն՝ ­Վազ­գէն Ե­սա­յեա­նը, Ա­հա­րոն Ս­տե­փա­նեա­նը եւ Ար­մէն ­Մա­նու­կեա­նը,...

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման տօնին առթիւ

Հան­րա­պե­տա­կան մաղ­թանք՝ Թե­սա­ղո­նի­կէի մէջ Յու­նաս­տա­նի հա­յոց Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ Գե­ղամ արք. Խա­չե­րեա­նի տնօ­րի­նու­մով եւ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ո­րո­շու­մով, Կի­րա­կի՝ 22 Սեպ­տեմ­բեր 2019ին, Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող բո­լոր ե­կե­ղե­ցի­նե­րէն...
- Advertisement -